6. Sınıf Matematik: Veri Toplama ve Değerlendirme

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Veri Toplama ve Değerlendirme” ünitesinde, veri toplama, veri düzenleme ve veri değerlendirme ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Veri Toplama

Gerçek dünyadaki olayları ve durumları anlamak için veri toplarız. Veri, sayısal veya sözel olabilir.

Veri Türleri

 • Sayısal Veri: Ölçülebilen ve sayılarla ifade edilebilen verilerdir. Örneğin, yaş, kilo, boy, sıcaklık, satış miktarı, sınav puanları gibi.
 • Sözel Veri: Kelimelerle ifade edilebilen verilerdir. Örneğin, ad, şehir, ülke, renk, marka, tür gibi.

Veri Toplama Teknikleri

 • Gözlem: Bir olayı veya durumu doğrudan gözlemleyerek veri toplanabilir. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin boylarını gözlemleyerek boylarına ait verileri toplayabiliriz.
 • Anket: Bir grup insanın görüşlerini veya düşüncelerini öğrenmek için anket kullanılabilir. Örneğin, bir okulda öğrencilerin en sevdiği meyveyi öğrenmek için bir anket yapabiliriz.
 • Deney: Bir hipotezi test etmek için deney yapılabilir. Örneğin, bir maddenin erime noktasını bulmak için bir deney yapabiliriz.

Veri Düzenleme

Toplanan verileri anlamlı bir şekilde yorumlayabilmek için düzenlememiz gerekir. Verileri düzenlemek için tablo, grafik ve diyagram gibi araçlar kullanılabilir.

Veri Değerlendirme

Düzenlenen verileri kullanarak elde edilen sonuçlara dayanarak çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu çıkarımlara veri değerlendirme denir.

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Veri toplama
 • Veri türleri
 • Veri toplama teknikleri
 • Veri düzenleme
 • Veri değerlendirme

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin Önemi

Veri toplama ve değerlendirme, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Veri toplama ve değerlendirme, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel kavramlardır. Veri toplama ve değerlendirme kavramlarını iyi bir şekilde bilmek, matematik dersinde daha başarılı olmaktadır.

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Veri toplama ve değerlendirme, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Proje yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin Değerlendirilmesi

Veri toplama ve değerlendirme, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin Örnekleri

 • Bir sınıftaki öğrencilerin boylarını gözlemleyerek, öğrencilerin boylarının ortalamasını bulabiliriz.
 • Bir okulda öğrencilerin en sevdiği meyveyi öğrenmek için bir anket yapabiliriz. Anket sonuçlarından, öğrencilerin en sevdiği meyvenin muz olduğunu çıkarabiliriz.
 • Bir maddenin erime noktasını bulmak için bir deney yapabiliriz. Deney sonucunda, maddenin erime noktasının 100 °C olduğunu bulabiliriz.

Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Veri toplama, veri düzenleme ve veri değerlendirme, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel kavramlardır.
 • Veri toplama ve değerlendirme, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmek için de kullanılır.
 • Veri toplama ve değerlendirme, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.