6. Sınıf Matematik: Çarpanlar ve Katlar

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Çarpanlar ve Katlar” ünitesinde, doğal sayıların çarpanları ve katları ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Çarpanlar

Bir doğal sayıyı kalansız bölen doğal sayılara o sayının çarpanları denir.

Örnek:

 • 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, ve 12’dir.

Katlar

Bir doğal sayıyı kalansız bölen her doğal sayıya o sayının katları denir.

Örnek:

 • 12 sayısının katları 12, 24, 36, 48, 60, 72, …’dir.

Çarpanlar ve Katlar Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Doğal sayıların çarpanları ve katları
 • Çarpanlar ve katlar tablosu
 • Doğal sayıların en küçük ve en büyük çarpanı
 • Doğal sayıların asal çarpanları

Çarpanlar ve Katlar Ünitesinin Önemi

Çarpanlar ve katlar, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu konular, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Çarpanlar ve katlar kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Çarpanlar ve Katlar Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Çarpanlar ve katlar, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Çarpanlar ve Katlar Ünitesinin Değerlendirilmesi

Çarpanlar ve katlar, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Çarpanlar ve Katlar Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Bir doğal sayının çarpanları, o sayının katlarından daha fazladır.
 • Her doğal sayının en az iki çarpanı vardır.
 • 1 ve kendisi hariç her doğal sayının en az bir asal çarpanı vardır.
 • Her doğal sayının en az bir asal çarpanı vardır.