6. Sınıf Matematik: Ortak Parantez ve Dağılma

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Ortak Parantez ve Dağılma” ünitesinde, ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özellikleri öğretilmektedir.

Ortak Çarpan Parantezine Alma

İki doğal sayının aynı doğal sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı veya farkı bu iki doğal sayının toplamının veya farkının ortak olan doğal sayı ile çarpımına eşittir. Bu özelliğe ortak çarpan parantezine alma denir.

Örnek:

 • (2 x 5) x (3 + 4) = 10 x 7 = 70
 • (2 + 3) x (5 – 4) = 5 x 1 = 5

Dağılma Özelliği

Bir doğal sayının aynı doğal sayı ile ayrı ayrı çarpılan iki doğal sayı ile çarpımı, bu iki doğal sayının ayrı ayrı çarpılıp, elde edilen çarpımların toplamı veya farkına eşittir. Bu özelliğe dağılma özelliği denir.

Örnek:

 • 5 x (2 x 3) = 5 x 6 = 30
 • 5 x (2 – 3) = 5 x (-1) = -5

Ortak Parantez ve Dağılma Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Ortak çarpan parantezine alma
 • Dağılma özelliği
 • Ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliklerinin kullanımı

Ortak Parantez ve Dağılma Ünitesinin Önemi

Ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özellikleri, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu özellikler, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliklerini iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Ortak Parantez ve Dağılma Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Ortak parantez ve dağılma özellikleri, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Ortak Parantez ve Dağılma Ünitesinin Değerlendirilmesi

Ortak parantez ve dağılma özellikleri, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri