6. Sınıf Matematik: Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği” ünitesinde, üslü ifadeler ve işlem önceliği kavramları öğretilmektedir.

Üslü İfadeler

Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak adlandırılır. Üs, bir sayının sağ üst köşesine yazılır. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak an biçiminde yazılır. Burada a’ya taban, n’ye üs denir.

Örnek:

 • 2 x 2 x 2 x 2 = 24
 • 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35

İşlem Önceliği

Matematikte bazı işlemler diğerlerinden önce yapılır. Bu işlem önceliği, aşağıdaki gibidir:

 1. Parantezler
 2. Üslü ifadeler
 3. Çarpma ve bölme
 4. Toplama ve çıkarma

Örnek:

 • 1 + 3 x 2 x 4 = 1 + 24 = 25
 • (4 + 2) x 3 = 6 x 3 = 18

Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Üslü ifadelerin tanım ve özellikleri
 • Üslü ifadelerde işlemler
 • İşlem önceliği
 • Üslü ifadelerin gerçek sayılarla çarpımı
 • Üslü ifadelerin gerçek sayılarla bölünmesi
 • Üslü ifadelerin toplamı ve farkı
 • Üslü ifadelerin çarpımı ve bölümü

Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği Ünitesinin Önemi

Üslü ifadeler ve işlem önceliği, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu konular, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Üslü ifadeler ve işlem önceliği kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.