6. Sınıf Matematik: Bölünebilme Kuralları

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Bölünebilme Kuralları” ünitesinde, bir doğal sayının belirli bir sayıya kalansız bölünüp bölünmediğini bölme işlemini yapmadan kısa yoldan bulmamızı sağlayan kurallar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=9fmeySlpiTo

Bölünebilme Kuralları

 • 2 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri varsa, o sayı 2 ile kalansız bölünür.
 • 3 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının basamaklarının toplamı 3’ün katı ise, o sayı 3 ile kalansız bölünür.
 • 4 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının son iki basamağının oluşturduğu sayı 4’ün katı ise, o sayı 4 ile kalansız bölünür.
 • 5 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının birler basamağında 0 veya 5 rakamlarından biri varsa, o sayı 5 ile kalansız bölünür.
 • 6 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayı hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa, o sayı 6 ile kalansız bölünür.
 • 9 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının basamaklarının toplamı 9’un katı ise, o sayı 9 ile kalansız bölünür.
 • 10 ile Bölünebilme Kuralı: Bir doğal sayının birler basamağında 0 rakamı varsa, o sayı 10 ile kalansız bölünür.

Bölünebilme Kuralları Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Bölünebilme kuralları
 • Bölünebilme kurallarının kullanımı
 • Bölünebilme kuralları ile ilgili problem çözme

Bölünebilme Kuralları Ünitesinin Önemi

Bölünebilme kuralları, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu kurallar, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Bölünebilme kurallarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Bölünebilme Kuralları Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Bölünebilme kuralları, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Bölünebilme Kuralları Ünitesinin Değerlendirilmesi

Bölünebilme kuralları, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Bölünebilme Kuralları Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Bölünebilme kuralları, doğal sayılar için geçerlidir.
 • Bölünebilme kuralları, bir sayının kalansız bölünüp bölünmediğini kesin olarak belirlemez.
 • Bölünebilme kuralları, bir sayının kalansız bölünmesi için gerekli koşullardır.