6. Sınıf Matematik: Ortak Kat – Ortak Bölen

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Ortak Kat – Ortak Bölen” ünitesinde, iki doğal sayının ortak kat ve bölenleri ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=Uh_N1f8P1hs

Ortak Kat

İki veya daha fazla doğal sayıyı kalansız bölen her doğal sayıya o sayıların ortak katı denir.

Örnek:

 • 6 ve 8’in ortak katları 12, 24, 36, …’dir.

Ortak Bölen

İki veya daha fazla doğal sayıyı tam olarak bölen her doğal sayıya o sayıların ortak böleni denir.

Örnek:

 • 6 ve 8’in ortak bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, ve 8’dir.

Ortak Kat – Ortak Bölen Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Ortak kat ve ortak bölen kavramları
 • Ortak kat ve ortak bölen bulma
 • Ortak kat ve ortak bölen ile ilgili problem çözme

Ortak Kat – Ortak Bölen Ünitesinin Önemi

Ortak kat ve ortak bölen, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu kavramlar, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Ortak kat ve ortak bölen kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Ortak Kat – Ortak Bölen Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Ortak kat ve ortak bölen, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Ortak Kat – Ortak Bölen Ünitesinin Değerlendirilmesi

Ortak kat ve ortak bölen, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Ortak Kat – Ortak Bölen Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • İki doğal sayının en küçük ortak katı, o sayıların en küçük ortak böleninin katıdır.
 • İki doğal sayının en büyük ortak böleni, o sayıların en büyük ortak katından daha küçüktür.
 • İki doğal sayının ortak katı, o sayıların en küçük ortak böleninin katları kümesidir.
 • İki doğal sayının ortak böleni, o sayıların en büyük ortak katından daha küçük olan bölenlerinin kümesidir.