6. Sınıf Matematik: Kümeler

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Kümeler” ünitesinde, kümeler ve kümelerle ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=gn8SY7nqja8

Kümeler

Aynı türden nesnelerin oluşturduğu topluluğa küme denir.

Örnek:

 • {1, 2, 3, 4, 5} doğal sayılar kümesi
 • {a, b, c, d, e} alfabedeki harflerin kümesi
 • {mavi, kırmızı, yeşil, sarı} renkler kümesi
 • {köpek, kedi, kuş, balık} hayvanlar kümesi

Kümelerde Temel Kavramlar

 • Eleman: Kümeye ait olan nesnelere eleman denir.
 • Eşit Kümeler: Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir.
 • Alt Küme: Bir kümenin tüm elemanlarını içeren diğer kümeye alt küme denir.
 • Üst Küme: Bir kümenin bazı elemanlarını içeren diğer kümeye üst küme denir.
 • Boş Küme: Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Kümelerde İşlemler

 • Birleşim: İki kümenin elemanlarını içeren kümeye birleşim kümesi denir.
 • Kesişim: İki kümenin ortak elemanlarını içeren kümeye kesişim kümesi denir.
 • Fark: Bir kümenin diğer bir kümedeki elemanlarını içermeyen kümeye fark kümesi denir.

Kümeler Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Kümelerin tanımı ve temel kavramları
 • Kümelerde işlemler
 • Kümelerle ilgili problem çözme

Kümeler Ünitesinin Önemi

Kümeler, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu kavramlar, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Kümeler kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Kümeler Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Kümeler, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Kümeler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Kümeler, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Kümeler Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • İki küme eşit ise, bu kümelerin birleşim kümesi, kesişim kümesi ve fark kümesi de eşittir.
 • Bir kümenin kendi alt kümesi veya kendi üst kümesi olamaz.
 • Her küme, boş kümenin alt kümesidir.
 • Her küme, kendi birleşim kümesinin alt kümesidir.

Kümeler Ünitesinin Örnekleri

 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4 ve 5’tir.
 • {a, b, c, d, e} kümesi alfabedeki harflerin kümesidir.
 • {mavi, kırmızı, yeşil, sarı} kümesi renklerin kümesidir.
 • {köpek, kedi, kuş, balık} kümesi hayvanların kümesidir.
 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesi ve {2, 3, 4, 5} kümesi eşit kümelerdir.
 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesi, {1, 2, 3, 4} kümesinin alt kümesidir.
 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesi, {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin üst kümesidir.
 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesi, boş kümenin alt kümesidir.
 • {1, 2, 3, 4, 5} kümesi, kendi birleşim kümesinin alt kümesidir.