6. Sınıf Matematik: Tam Sayılar

6.Sınıf Matematik Dersi “Tam Sayılar” ünitesi konu özeti

Tam Sayılar

Tam sayılar, doğal sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırdan oluşan sayılardır.

Örnek:

 • -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 …

Tam Sayıların Özellikleri

 • Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir.
 • Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri değişme özelliği gösterir.
 • Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri dağıtma özelliği gösterir.
 • Tam sayılarda çarpma işlemi toplama işlemine göre önceliklidir.

Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri

 • Aynı yöndeki tam sayılar toplanırken veya çıkarılırken, sayılar aynı kalır.
 • Zıt yöndeki tam sayılar toplanırken veya çıkarılırken, sayıların işaretleri değişir.
 • Bir tam sayının sıfıra olan toplamı, o sayının kendisidir.
 • Bir tam sayının sıfıra olan farkı, o sayının kendisidir.

Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri

 • Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı, o sayıların çarpımının işaretine göre pozitif veya negatiftir.
 • Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı, negatiftir.
 • Sıfırın herhangi bir tam sayı ile çarpımı, sıfırdır.
 • Bir tam sayının sıfıra bölümü, tanımsızdır.

Tam Sayılarda Problem Çözme

 • Tam sayılarda problem çözme, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmemizde bize yardımcı olur.
 • Tam sayılarda problem çözerken, önce problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.
 • Tam sayılarda problem çözerken, işlem sırasını doğru kullanmak önemlidir.

Tam Sayılar Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Tam sayıların tanımı ve özellikleri
 • Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri
 • Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri
 • Tam sayılarda problem çözme

Tam Sayılar Ünitesinin Önemi

Tam sayılar, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu konular, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Tam sayılar kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Tam Sayılar Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Tam sayılar, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Tam Sayılar Ünitesinin Değerlendirilmesi

Tam sayılar, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Tam Sayılar Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, doğal sayılarda olduğu gibi yapılır.
 • Tam sayılarda zıt yöndeki sayılar toplanırken veya çıkarılırken, sayıların işaretleri değişir.
 • Tam sayılarda bir sayının sıfıra olan toplamı, o sayının kendisidir.
 • Tam sayılarda bir sayının sıfıra olan farkı, o sayının kendisidir.
 • Tam sayılarda aynı işaretli iki tam sayının çarpımı, o sayıların çarpımının işaretine göre pozitif veya negatiftir.
 • Tam sayılarda zıt işaretli iki tam sayının çarpımı, negatiftir.
 • Tam sayılarda sıfırın herhangi bir tam sayı ile çarpımı, sıfırdır.
 • Tam sayılarda bir tam sayının sıfıra bölümü, tanımsızdır.

Tam Sayılar Ünitesi Örnekleri

 • -5 + 3 = -2
 • 4 – 6 = -2
 • 5 x 3 = 15
 • 6 / 2 = 3
 • 0 x 5 = 0
 • 5 / 0 = tanımsız