6. Sınıf Matematik: Paralelkenar ve Üçgende Alan

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Paralelkenar ve Üçgende Alan” ünitesinde, paralelkenar ve üçgende alan hesaplama ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Paralelkenar

Karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta olan dörtgenlere paralelkenar denir.

Paralelkenarın Özellikleri

 • Karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunluktadır.
 • Karşılıklı açıları eşittir.
 • Komşu açıları toplamı 180°’dir.
 • Diyagonalleri birbirini ortalar ve eş uzunluktadır.

Paralelkenarın Alanı

Paralelkenarın alanı, paralelkenarın taban uzunluğu ile yüksekliği çarpılarak bulunur.

Üçgen

Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekillere üçgen denir.

Üçgenin Özellikleri

 • Üç kenarı vardır.
 • Üç köşesi vardır.
 • Iç açıları toplamı 180°’dir.

Üçgenin Çeşitleri

 • Eşkenar üçgen: Her üç kenarı da eşit uzunlukta olan üçgendir.
 • Dik üçgen: Bir köşesi dik olan üçgendir.
 • Kenar uzunluklarına göre sınıflandırılmış üçgenler:
  • Dikdörtgen üçgen: Bir dik açısı olan üçgendir.
  • Yamuk üçgen: Bir dik açısı olmayan üçgendir.
  • Eşit bacak üçgeni: İki kenarı eşit olan üçgendir.
  • Eşit kenarlı üçgen: Üç kenarı da eşit olan üçgendir.

Üçgende Alan

Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliği çarpılarak bulunur.

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Paralelkenar ve üçgen
 • Paralelkenarın özellikleri
 • Paralelkenarın alanı
 • Üçgenlerin özellikleri
 • Üçgenlerin çeşitleri
 • Üçgende alan

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin Önemi

Paralelkenar ve üçgen, geometrinin temel şekillerinden ikisidir. Bu şekillerin alanlarını hesaplamak, geometrinin diğer konularını da daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Paralelkenar ve üçgende alan, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Modelleme yöntemi

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin Değerlendirilmesi

Paralelkenar ve üçgende alan, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin Örnekleri

 • Bir paralelkenarın taban uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 5 cm ise, paralelkenarın alanı 50 cm²’dir.
 • Bir üçgenin tabanı 8 cm ve yüksekliği 6 cm ise, üçgenin alanı 48 cm²’dir.

Paralelkenar ve Üçgende Alan Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Paralelkenarın alanı, taban uzunluğu ile yüksekliği çarpılarak bulunur.
 • Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliği çarpılarak bulunur.
 • Paralelkenar ve üçgenin alanlarını hesaplarken, doğru formüller kullanmak gerekir.