6. Sınıf Matematik: Kesirlerle İşlemler

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Kesirlerle İşlemler” ünitesinde, kesirler ve kesirlerle ilgili işlemler öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=XEyvXy3fDno

Kesir

Bir bütünün belirli bir parçasını gösteren sayılara kesir denir.

Örnek:

 • Bir pastanın 1/2’si, bir pastanın yarısıdır.
 • Bir çikolata pastasının 2/4’ü, bir çikolata pastasının yarısıdır.
 • Bir karenin 3/4’ü, bir karenin üçte biridir.

Kesirler ve Temel Kavramları

 • Pay: Bir kesrin üst kısmındaki sayıya pay denir.
 • Payda: Bir kesrin alt kısmındaki sayıya payda denir.
 • Kesrin değeri: Bir kesrin değerini, payı paydaya bölerek buluruz.
 • Kesirler ve Eşitlik: İki kesir birbirine eşit ise, payları ve paydaları aynıdır.
 • Kesirler ve Eşitsizlik: Bir kesir başka bir kesreden büyük veya küçük ise, payı paydasından büyük veya küçüktür.

Kesirler ve Toplama:

 • Payları eşit olan kesirlerin toplamı, payları toplanarak bulunur.
 • Payları farklı olan kesirlerin toplamı, payları birbirine eşit olacak şekilde paydaları genişletilerek toplanır.

Kesirler ve Çıkarma:

 • Payları eşit olan kesirlerin farkı, payları çıkarılarak bulunur.
 • Payları farklı olan kesirlerin farkı, payları birbirine eşit olacak şekilde paydaları genişletilerek çıkarılır.

Kesirler ve Çarpma:

 • Kesirler çarpılırken, paylar ve paydalar ayrı ayrı çarpılır.

Kesirler ve Bölme:

 • Kesirler bölünürken, pay ve payda yer değiştirerek çarpılır.

Kesirlerle Problem Çözme

 • Kesirlerle problem çözme, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmemizde bize yardımcı olur.
 • Kesirlerle problem çözerken, önce problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.
 • Kesirlerle problem çözerken, işlem sırasını doğru kullanmak önemlidir.

Kesirlerle İşlemler Ünitesi Kapsamında Öğretilenler

 • Kesirlerin tanımı ve temel kavramları
 • Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
 • Kesirlerle çarpma ve bölme işlemleri
 • Kesirlerle problem çözme

Kesirlerle İşlemler Ünitesinin Önemi

Kesirlerle işlemler, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu konular, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel becerilerdir. Kesirlerle işlemler kavramlarını iyi bir şekilde öğrenen öğrenciler, matematik dersinde daha başarılı olmaktadırlar.

Kesirlerle İşlemler Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Kesirlerle işlemler, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Kesirlerle İşlemler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Kesirlerle işlemler, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Kesirlerle İşlemler Ünitesi ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Kesirler, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan sayılardır.
 • Kesirler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine tabi tutulabilir.
 • Kesirlerle işlemler yaparken, paydaların eşit olması gerekir.
 • Kesirlerle işlemler yaparken, işlem sırasını doğru kullanmak önemlidir.

Kesirlerle İşlemler Ünitesi Örnekleri

 • 1/2 + 1/2 = 1
 • 1/2 – 1/2 = 0
 • 1/2 x 1/2 = 1/4
 • 1/2 / 1/2 = 1