6. Sınıf Matematik: Hacim ve Sıvı Ölçme

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Hacim ve Sıvı Ölçme” ünitesinde, hacim ve sıvı ölçme ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=mg6Z3kxjv0c

Hacim

Bir cismin kapladığı yer miktarına hacim denir.

Hacim Ölçme Birimleri

 • Metreküp (m³): 1 metre x 1 metre x 1 metre ölçülerindeki alanın hacmidir.
 • Dekametreküp (dam³): 10 metre x 10 metre x 10 metre ölçülerindeki alanın hacmidir.
 • Hektar (ha): 100 metre x 100 metre ölçülerindeki alanın hacmidir.
 • Kilometreküp (km³): 1000 metre x 1000 metre x 1000 metre ölçülerindeki alanın hacmidir.

Hacim Ölçme Yöntemleri

 • Sıvı cisimler için: Sıvı cisimler, ölçek, pipet, dereceli silindir gibi araçlarla ölçülür.
 • Katı cisimler için: Katı cisimler, hacim ölçeği, kum ölçeği gibi araçlarla ölçülür.

Sıvı Ölçme

Sıvı cisimlerin hacmi, ölçek, pipet, dereceli silindir gibi araçlarla ölçülür.

 • Ölçek: Ölçek, sıvıları ölçmek için kullanılan bir araçtır. Ölçeğin üzerinde, sıvının yüksekliğine göre ölçülen miktarı gösteren bir ölçek bulunur.
 • Pipet: Pipet, sıvıları hassas bir şekilde ölçmek için kullanılan bir araçtır. Pipetin üst kısmında, sıvının çekilip boşaltılması için kullanılan bir piston bulunur.
 • Dereceli silindir: Dereceli silindir, sıvıları ölçmek için kullanılan bir araçtır. Dereceli silindirin üzerinde, sıvının yüksekliğine göre ölçülen miktarı gösteren bir ölçek bulunur.

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Hacim
 • Hacim ölçme birimleri
 • Hacim ölçme yöntemleri
 • Sıvı ölçme

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin Önemi

Hacim ve sıvı ölçme, günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardır. Bu kavramları bilmek, sıvıları ve katı cisimleri ölçmemize yardımcı olur.

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Hacim ve sıvı ölçme, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Modelleme yöntemi

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin Değerlendirilmesi

Hacim ve sıvı ölçme, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin Örnekleri

 • Bir litre sütün hacmi 1 dm³’tür.
 • Bir damacana suyun hacmi 5 lt’dir.
 • Bir küpün hacmi 10 cm³ ise, kenarı 3 cm’dir.
 • Bir kürenin hacmi 500 cm³ ise, yarıçapı 5 cm’dir.

Hacim ve Sıvı Ölçme Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Hacim, bir cismin kapladığı yer miktarıdır.
 • Hacim ölçme birimleri, metreküp, dekametreküp, hektar ve kilometreküptür.
 • Hacim ölçme yöntemleri, sıvı cisimler için ölçek, pipet, dereceli silindir; katı cisimler için hacim ölçeği, kum ölçeğidir.
 • Sıvı cisimler, ölçek, pipet, dereceli silindir gibi araçlarla ölçülür.