6. Sınıf Matematik: Alan ve Arazi Ölçme Birimleri

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Alan ve Arazi Ölçme Birimleri” ünitesinde, alan ve arazi ölçme birimlerinin tanımları ve kullanım alanları öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=ZaGKqaqbMag

Alan

Bir yüzeyin kapladığı yer miktarına alan denir.

Arazi Ölçme Birimleri

 • Metrekare (m²): 1 metre x 1 metre ölçülerindeki alanın alanıdır.
 • Dekametrekare (dam²): 10 metre x 10 metre ölçülerindeki alanın alanıdır.
 • Hektar (ha): 100 metre x 100 metre ölçülerindeki alanın alanıdır.
 • Kilometrekare (km²): 1000 metre x 1000 metre ölçülerindeki alanın alanıdır.

Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler

 • 1 ha = 100 dam²
 • 1 dam² = 100 m²
 • 1 m² = 0,000 01 km²

Alan Ölçme Birimleri Kullanım Alanları

 • Metrekare (m²): Evler, odalar, bahçeler, halı, parke gibi küçük alanların ölçümünde kullanılır.
 • Dekametrekare (dam²): Parklar, araziler, tarlalar gibi orta büyüklükteki alanların ölçümünde kullanılır.
 • Hektar (ha): Ormanlar, tarlalar, çiftlikler gibi büyük alanların ölçümünde kullanılır.
 • Kilometrekare (km²): Ülkeler, kıtalar, okyanuslar gibi çok büyük alanların ölçümünde kullanılır.

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Alan
 • Arazi ölçme birimleri
 • Arazi ölçme birimlerinin tanımları
 • Arazi ölçme birimlerinin kullanım alanları

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin Önemi

Alan ve arazi ölçme birimleri, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardır. Bu kavramları bilmek, alanların ve arazilerin ölçümünü yapabilmemize yardımcı olur.

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Alan ve arazi ölçme birimleri, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Modelleme yöntemi

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin Değerlendirilmesi

Alan ve arazi ölçme birimleri, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin Örnekleri

 • Bir odanın büyüklüğünü metrekare cinsinden ölçmek için, odanın uzunluğunu ve genişliğini metre cinsinden ölçerek, ikisini çarpmamız gerekir.
 • Bir tarlanın büyüklüğünü hektar cinsinden ölçmek için, tarlanın uzunluğunu ve genişliğini metre cinsinden ölçerek, ikisini çarpıp, 10000 ile çarpmamız gerekir.

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Alan, bir yüzeyin kapladığı yer miktarıdır.
 • Arazi ölçme birimleri, alanların ölçülmesinde kullanılır.
 • Arazi ölçme birimlerinin doğru kullanılması, alanların doğru ölçülmesini sağlar.