Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 5. Öğrenme Alanı: Hayatımızdaki Ekonomi

Sosyal bilgiler dersi bu öğrenme alanında öğrencilerin millî kalkınma hamlelerinin neden ve sonuçlarını yorumlamaya, ekonomik gelişmişlik ile üretim, dağıtım ve tüketim arasındaki döngüye yönelik beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler
7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. ÖĞRENME ALANI: HAYATIMIZDAKİ EKONOMİ

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

SB.7.5.1
Yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde (17 Şubat 1923) belirlenen ve millî kalkınma hamlelerinin temeli olan Misak-ı İktisadi kararlarının 4. maddesini, Türkiye’nin farklı dönemlerindeki önemli kalkınma çalışmalarından 1925 silah fabrikası (Şakir Zümre), 1930 mühimmat ve silah fabrikası (Nuri Killigil), 1936 kâğıt fabrikası (Mehmet Ali Kağıtçı), 1941 uçak fabrikası (Nuri Demirağ), 1946 ilk çay tarımı (Zihni Derin), 1961 devrim arabası incelenir (OB1, OB4).

Bu süreçte dijital kaynaklardan da yararlanılabilir (OB2). Ayrıca yakın zamanda hayata geçirilen millî kalkınma hamlelerinden İnsansız Hava Aracı (İHA), Millî Gemi (MİLGEM), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Bilişim Vadisi, Türkovak (TURKOVAC), ilk yerli otomobil, Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG Anadolu), Millî Muharip Uçak (KAAN) ve millî kalkınmada etkili olan araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları ile inovasyon süreçlerinden örnekler verilir.

Çalışkanlık değeri kapsamında öğrenciler tarafından bilim teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulanır (D3.3). Örnekler incelenirken bu millî kalkınma hamlelerinin devletimizin bölgesel ve küresel güç olmasındaki etkisi ve önemine de değinilir. Öğrencilerden millî kalkınma hamlelerimizin ortaya çıkmasında rol oynayan unsurları gerekçeleri ile belirlemeleri istenir (SDB3.3). Sunulan kaynaklardan Misak-ı İktisadi kararlarının 4. maddesinde yer alan ifade incelenerek millî kalkınma hamlelerine neden olan unsurlar öğrenciler tarafından listelenir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan kalkınma hamleleri açıklamalı tarih şeridi üzerinde gösterilir. Kalkınma hamlelerinin kesintiye uğradığı dönemler belirlenerek bu kesintilerin sebepleri üzerine sınıf tartışması yapılır. Açıklamalı tarih şeridi üzerinde boş bırakılan zaman aralıkları görüşlerim ve kanıtlar başlıklı iki sütuna bölünür. Tartışmadan elde edilen fikirler görüşlerim bölümüne yazılır. Kaynaklardan elden edilen bilgilerden yola çıkarak kanıtlar bölümü doldurulur. Öğrencilerin verilen kaynaklar üzerinden önemli kalkınma hamlelerinin ve çalışmalarının etkilediği toplumsal ve ekonomik unsurları tespit etmeleri sağlanır.

Tespitlerden hareketle öğrencilere vatanseverlik değeri vurgulanarak ülkemizin kalkınma hamlelerinin desteklenmesi gerektiği bilinci kazandırılır (D19.4). Millî kalkınma hamlelerinin etkilediği unsurları belirlemek için beyin fırtınası tekniğinden yararlanılır (SDB2.1). Beyin fırtınası süreci kontrol listesi, gözlem formu veya anekdot kaydı ile değerlendirilebilir.

Millî kalkınma hamlelerinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin niteliği, yeni kalkınma hamlelerini harekete geçirmesi açısından değerlendirilmesi sağlanır. Bu süreçte TEKNOFEST örneği verilir.
Öğrenciler yaptıkları değerlendirmeden hareketle Türkiye’nin kalkınma hamlelerinin neden ve sonuçlarını açıklar (SDB3.3). Bu süreçte performans görevi kapsamında öğrencilerden millî kalkınma hamlelerinin neden ve sonuçlarına ilişkin metin, resim, poster veya afiş hazırlamaları istenir (OB4, E3.3, E3.11). Bu ürünler bütüncül dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

SB.7.5.2
Yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden yapılan incelemelerden hareketle ekonomik gelişmişliğin mali, kültürel ve demografik unsurları ile üretim, dağıtım ve tüketim döngüsünün unsurları öğrenciler tarafından belirlenir (OB1, OB4). Bu süreçte dijital kaynaklardan yararlanılabilir (OB2).
Öğrenciler tarafından farklı ülkelerin ekonomik gelişmişlik verileri yukarıda belirtilen ekonomik gelişmişlik unsurları ile karşılaştırılır (KB2.7).

Karşılaştırmaya dayalı olarak ülkeler, ekonomik açıdan gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler şeklinde sınıflandırılır (OB1). Belirtilen ülkelerin üretim, dağıtım ve tüketim verileri kaynaklara dayalı olarak incelenir ve elde edilen veriler tablolaştırılır (OB7). Tablodaki verilerden yararlanarak ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri ile üretim, dağıtım ve tüketim döngüleri arasında ilişkiler belirlenir. Öğrencilerin tasarruf değeri kapsamında ekonomik gelişmişlik ile üretim, dağıtım tüketim arasındaki gelişmelerin ülke ekonomisine katkılarını fark etmeleri sağlanır (D17.3). Konuya ilişkin açık uçlu sorular yöneltilebilir ve öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilebilir (SDB2.1, E3.11).

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
SB.7.5.1. Millî kalkınma hamlelerini neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme
a) Millî kalkınma hamlelerine neden olan unsurları inceler.
b) Millî kalkınma hamlelerinin etkilediği unsurları inceler.
c) Millî kalkınma hamlelerinin etkilerinin niteliğini sorgular.
ç) Millî kalkınma hamlelerinin neden ve sonuçlarını bağlamından kopmadan yeni-
den ifade eder.

SB.7.5.2. Ekonomik gelişmişlik ile üretim, dağıtım ve tüketim döngüsü arasındaki ilişkiyi
çözümleyebilme
a) Ekonomik gelişmişlik unsurları ile üretim, dağıtım ve tüketim döngüsünü
belirler.
b) Ekonomik gelişmişlik unsurları ile üretim dağıtım ve tüketim arasındaki ilişkiyi
belirler.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr