7. Sınıf Sosyal Bilgiler: İletişim ve İnsan

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “İletişim ve İnsan” ünitesi, iletişimin tanımı, unsurları, türleri ve iletişimde etkili olmanın yolları konularını ele alır.

İletişim nedir?

İletişim, insanların sahip oldukları duygu ve düşünceleri, fikir ve bilgileri, farklı yöntemler kullanarak başka birine aktarmasıdır. İletişim, bir insandan diğerine bilgi, düşünce, duygu ve isteklerin aktarılmasıdır.

İletişimin unsurları

İletişimin unsurları şunlardır:

 • Gönderici: İletişimi başlatan kişidir.
 • Mesaj: Göndericinin iletmek istediği bilgi, düşünce, duygu veya istektir.
 • Kanal: Mesajın gönderildiği yoldur.
 • Alıcı: Mesajın ulaşmasını istediği kişidir.
 • Geri bildirim: Alıcıdan gelen ve göndericiye mesajı nasıl anladığını gösteren yanıttır.

İletişimin türleri

İletişim, yüz yüze, yazılı, sözlü ve görsel olmak üzere dört türde gerçekleşir.

 • Yüz yüze iletişim: İletişimin en etkili türüdür. Karşılıklı iletişime olanak tanır.
 • Yazılı iletişim: Mektup, e-posta, kitap, makale, gazete gibi yazılı araçlarla yapılan iletişimdir.
 • Sözlü iletişim: Konuşma, telefon, radyo, televizyon gibi sözlü araçlarla yapılan iletişimdir.
 • Görsel iletişim: Resim, film, video, afiş gibi görsel araçlarla yapılan iletişimdir.

Etkili iletişim

Etkili iletişim, iletişimin amacına ulaşmasıdır. Etkili iletişim kurabilmek için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:

 • Dinlemek: İletişimin en önemli unsurlarından biri dinlemektir. Etkili dinlemek, karşımızdaki kişinin söylediklerini dikkatle anlamaya çalışmaktır.
 • Net ve anlaşılır olmak: İletişim kurarken net ve anlaşılır bir dil kullanmak gerekir.
 • Göz teması kurmak: Göz teması kurmak, karşımızdaki kişiye ilgimizi göstermek ve iletişimi daha etkili hale getirmek için önemlidir.
 • Vücut dilini kullanmak: Vücut dili, iletişimde önemli bir rol oynar. İletişim sırasında vücut dilimizi doğru kullanmak gerekir.
 • Geri bildirim almak: İletişim kurarken karşımızdaki kişinin geri bildirimlerini almak, iletişimi daha etkili hale getirmek için önemlidir.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “İletişim ve İnsan” ünitesinin amacı, öğrencilerin iletişimin ne olduğunu, unsurlarını, türlerini ve iletişimde etkili olmanın yollarını öğrenmelerini sağlamaktır.