7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Avrupa’nın Uyanışı

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Avrupa’nın Uyanışı” ünitesi, 16. yüzyılda Avrupa’da yaşanan Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketlerini ele alır.

Rönesans

Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya’da başlayıp 16. yüzyılın sonlarına kadar süren bir kültürel ve sanatsal harekettir. Rönesans, Latince ve Yunanca eserlerin yeniden keşfedilmesiyle başlamıştır. Bu eserler, Orta Çağ’ın skolastik düşüncesine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Rönesans’ın temel özellikleri şunlardır:

 • Antik Yunan ve Roma’nın eserlerinin yeniden keşfedilmesi ve incelenmesi: Bu eserler, Rönesans’ın temelini oluşturmuştur.
 • Doğaya ve insana olan ilginin artması: Rönesans sanatçıları, doğadan ve insandan ilham alan eserler üretmiştir.
 • Sanat, bilim ve düşüncede yenilikler yapılması: Rönesans, sanat, bilim ve düşüncede yeniliklere yol açmıştır.

Reform

Reform, 16. yüzyılda Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin yanlışlarını eleştiren bir dini harekettir. Reform, Almanya’da Martin Luther tarafından başlatılmıştır. Luther, İncil’in tek kaynak olduğunu ve papanın yanılmaz olmadığını savunmuştur.

Reform’un temel özellikleri şunlardır:

 • Katolik Kilisesi’nin yanlışlarının eleştirilmesi: Reform, Katolik Kilisesi’nin sattığı af ve indulgenslerin yanlış olduğunu savunmuştur.
 • İncil’in tek kaynak olarak kabul edilmesi: Reform, İncil’in tek kaynak olduğunu ve papanın yanılmaz olmadığını savunmuştur.
 • Kilisenin otoritesinin sorgulanması: Reform, kilisenin otoritesinin sorgulanmasını ve din adamlarının halk tarafından seçilmesini savunmuştur.

Aydınlanma

Aydınlanma, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve 18. yüzyılda doruğa ulaşan bir düşünce hareketidir. Aydınlanma, akıl ve bilimin önemini vurgulayan bir harekettir.

Aydınlanma’nın temel özellikleri şunlardır:

 • Akıl ve bilimin öneminin vurgulanması: Aydınlanmacılar, akıl ve bilimin öncülüğünde bir toplum düzeni kurulması gerektiğini savunmuştur.
 • Toplumsal ve siyasi reformların yapılması gerektiğinin savunulması: Aydınlanmacılar, toplumda ve siyasette reformların yapılması gerektiğini savunmuştur.
 • Eğitimin öneminin vurgulanması: Aydınlanmacılar, eğitimin önemini vurgulamış ve herkese eğitim verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Avrupa’nın Uyanışı’nın sonuçları

Avrupa’nın Uyanışı, Avrupa’nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu hareketin başlıca sonuçları şunlardır:

 • Kapitalizmin gelişmesi: Rönesans ve Reform, Avrupa’da kapitalizmin gelişmesini hızlandırmıştır.
 • Demokratik düşüncenin yayılması: Aydınlanma, demokratik düşüncenin yayılmasına katkıda bulunmuştur.
 • Milliyetçilik akımının ortaya çıkması: Aydınlanma, milliyetçilik akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
 • Dünya üzerinde Avrupa’nın etkisinin artması: Avrupa’nın Uyanışı, dünya üzerinde Avrupa’nın etkisinin artmasına yol açmıştır.