7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Bir Devlet Doğuyor

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Bir Devlet Doğuyor” ünitesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve ilk dönemlerini ele alır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

Osmanlı Devleti, 13. yüzyılda Oğuz Türkmenleri’nden Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç’te kurulmuştur. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey, Bizans İmparatorluğu’na karşı başarılı bir mücadele vererek devletin sınırlarını genişletmiştir. Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti, tekfurluklar ile antlaşmalar yaparak barış içinde yaşamaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemleri

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemleri, fetih ve genişleme dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçiş yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile Osmanlı Devleti, bir imparatorluğa dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu etkileyen faktörler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu etkileyen faktörler şunlardır:

  • Oğuz Türkmenlerinin göçleri: Oğuz Türkmenlerinin Anadolu’ya göçleri, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.
  • Osmanlı Beyliği’nin güçlü bir lidere sahip olması: Osman Bey ve Orhan Bey’in güçlü bir liderlik vasfına sahip olmaları, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna katkı sağlamıştır.
  • Osmanlı Beyliği’nin askerî gücünün güçlü olması: Osmanlı Beyliği’nin askerî gücünün güçlü olması, devleti diğer beyliklerden ayırmıştır.
  • Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’nun coğrafi koşullarından yararlanması: Anadolu’nun coğrafi koşulları, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ve gelişmesine uygundu.

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerindeki gelişmeler

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerindeki gelişmeler şunlardır:

  • Osman Bey’in Söğüt ve Domaniç’i fethi (1299): Osmanlı Devleti’nin kuruluşu.
  • Orhan Bey’in Bizans İmparatorluğu’na karşı yaptığı başarılı mücadeleler: Bilecik, Bursa, İznik ve Edirne’nin fethi.
  • Osmanlı Devleti’nin tekfurluklar ile antlaşmalar yapması: Barış içinde yaşamak.
  • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi: Gelibolu’nun fethi (1354).
  • Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi (1453): Osmanlı Devleti’nin bir imparatorluğa dönüşmesi.