7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları” ünitesi, Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldan itibaren gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini ele alır.

https://www.youtube.com/watch?v=sBof1lN1Z6Q

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketleri

Osmanlı Devleti, 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştır. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti, geri kalmamak için ıslahat hareketlerine başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketleri, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman, eğitim, ordu ve adalet alanında bazı ıslahatlar yapmıştır.

 1. yüzyılda ise III. Selim döneminde ıslahat hareketleri hız kazanmıştır. III. Selim, eğitim, ordu ve ekonomi alanında önemli ıslahatlar yapmıştır.
 2. yüzyılda ise ıslahat hareketleri Tanzimat Fermanı ile resmiyet kazanmıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde birçok alanda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin temel nedenleri

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin temel nedenleri şunlardır:

 • Avrupa’da yaşanan gelişmeler karşısında geri kalmamak istemesi: Osmanlı Devleti, Avrupa’da yaşanan gelişmeler karşısında geri kalmamak için ıslahat hareketlerine başlamıştır.
 • İç ve dış sorunlar: Osmanlı Devleti, 18. ve 19. yüzyıllarda iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlar, Osmanlı Devleti’ni ıslahat hareketlerine yöneltmiştir.
 • Aydınlanma düşüncesinin etkisi: Avrupa’daki Aydınlanma düşüncesi, Osmanlı Devleti’nde de etkili olmuştur. Aydınlanmacılar, akıl ve bilimin öncülüğünde bir toplum düzeni kurulmasını savunmuşlardır. Bu düşünce, Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerine zemin hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin sonuçları

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin sonuçları şunlardır:

 • Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine katkıda bulunmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını çözmesine yardımcı olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nde yeni fikirlerin ve düşüncelerin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin önemli uygulamaları

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketleri, farklı dönemlerde farklı şekillerde uygulanmıştır. Bu hareketlerin bazı önemli uygulamaları şunlardır:

 • Eğitim alanında: Eğitim alanında yapılan ıslahatlarla ilkokul, ortaokul ve lise gibi yeni eğitim kurumları açılmıştır. Ayrıca, üniversitelerde modern bilimlerin eğitimi verilmeye başlanmıştır.
 • Ordu alanında: Ordunun modernleştirilmesi için yeni silahlar ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, orduda yabancı subaylar görevlendirilmiştir.
 • Yönetim alanında: Yönetim alanında yapılan ıslahatlarla merkezi yönetim güçlendirilmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler güçlendirilerek halkın yönetime katılımı sağlanmaya çalışılmıştır.
 • Hukuk alanında: Hukuk alanında yapılan ıslahatlarla adalet sistemi modernleştirilmiştir. Ayrıca, herkese eşitlik ve adalet sağlanmaya çalışılmıştır.
 • Ekonomi alanında: Ekonomi alanında yapılan ıslahatlarla sanayileşmeye ve kalkınmaya yönelik adımlar atılmıştır. Ayrıca, ticaret ve sanayi geliştirilmeye çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketlerinin başarıları ve sınırlılıkları

Osmanlı Devleti’nin ıslahat hareketleri, bazı alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Ancak, bu hareketler bazı alanlarda da sınırlı kalmıştır.

Islahat hareketlerinin başarıları şunlardır:

 • Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine katkıda bulunmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını çözmesine yardımcı olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nde yeni fikirlerin ve düşüncelerin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Islahat hareketlerinin sınırlılıkları şunlardır:

 • Islahat hareketleri, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını tamamen çözememiştir.
 • Islahat hareketleri, Osmanlı Devleti’nin modernleşmesinde yeterli olmamıştır.
 • Islahat hareketleri, Osmanlı Devleti’nde geniş halk kitlelerine ulaşamamıştır.