7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Işık Doğudan Yükselir

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Işık Doğudan Yükselir” ünitesi, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçünü ele alır.

Orta Asya Türkleri

Türkler, Orta Asya’da yaşayan bir halktır. Türkler, Orta Asya’da MÖ 2000’li yıllardan itibaren yaşamaktadır. Türkler, Orta Asya’da çeşitli boylar halinde yaşamıştır. Türklerin en önemli boyları arasında Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar yer almaktadır.

Türklerin göçü

Türkler, Orta Asya’da yaşadıkları dönemde, çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Türklerin göç nedenleri arasında iklim değişikliği, siyasi karışıklıklar ve ekonomik sorunlar yer almaktadır.

Türklerin Anadolu’ya göçü

Türklerin Anadolu’ya göçü, 11. yüzyılda Selçukluların öncülüğünde başlamıştır. Selçuklular, 1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açmışlardır. Selçukluların Anadolu’ya göçü, Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Anadolu’da Türkleşme

Anadolu’ya gelen Türkler, Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşarak, Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmişlerdir. Türkler, Anadolu’ya kendi kültürlerini, dillerini ve geleneklerini getirmişlerdir. Türkler, Anadolu’da önemli bir medeniyet kurarak, dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Türklerin Anadolu’ya göçünün sonuçları

Türklerin Anadolu’ya göçünün sonuçları şunlardır:

  • Anadolu’nun Türkleşmesi: Türklerin Anadolu’ya göçü, Anadolu’nun Türklerin egemenliğine girmesine ve Anadolu’nun Türkleşmesine yol açmıştır.
  • Anadolu’da yeni bir medeniyet kuruldu: Türklerin Anadolu’ya göçü, Anadolu’da yeni bir medeniyet kurulmasına yol açmıştır. Bu medeniyet, Türk-İslam medeniyeti olarak adlandırılmaktadır.
  • Dünya tarihine önemli katkılar yapıldı: Türkler, Anadolu’da kurdukları medeniyetle dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Türklerin Anadolu’ya göçü, Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir. Türklerin Anadolu’ya göçü, Anadolu’nun Türklerin egemenliğine girmesine ve Anadolu’nun Türkleşmesine yol açmıştır. Türklerin Anadolu’da kurdukları medeniyet, dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuştur.