8. Sınıf LGS Matematik: Tam Kare Sayılar ve Karekökleri

8.sınıf matematik dersinin ikinci ünitesi olan “Tam Kare Sayılar ve Karekökleri”nde, tam kare sayılar, karekökleri ve kareköklerini bulma yöntemleri öğrenilir.

Tam Kare Sayılar

Bir sayının karesi olan, diğer bir ifade ile karekökü tam sayı olan doğal sayılara tam kare sayılar denir.

Örneğin, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, … sayıları tam kare sayılardır.

Karekök

Bir sayının kendisiyle çarpımının sonucuna karekökü denir.

Örneğin, 4’ün karekökü 2’dir. Çünkü, 2 x 2 = 4.

Kareköklerin Özellikleri

  • Bir sayının karekökü pozitif veya negatif olabilir.
  • Bir sayının karekökü bir tam sayı ise o sayı tam karedir.
  • Bir sayının karekökü bir tam sayı değilse o sayı tam kare değildir.
  • Bir sayının karekökü, o sayının kendisinden farklıdır.

Kareköklerin Bulunması

Karekök, bol bölme yöntemi ile bulunabilir.

Örneğin, 25’in karekökünü bulmak için:

25 / 5 = 5

25, 5 ile çarpıldığında 25 olduğu için, 25’in karekökü 5’tir.

Karekök, çarpma yöntemi ile de bulunabilir.

Örneğin, 81’in karekökünü bulmak için:

9 x 9 = 81

81, 9 ile çarpıldığında 81 olduğu için, 81’in karekökü 9’dur.

Karekök, üslü sayılar ile de bulunabilir.

Örneğin, 36’nın karekökünü bulmak için:

36 = 6^2

36, 6’nın karesi olduğu için, 36’nın karekökü 6’dır.

Tam Kare Sayılar ve Karekökleri ile İlgili Sorular

  1. 16’nın karekökü kaçtır?
  2. 81’in karekökü kaçtır?
  3. 25’in karekökü kaçtır?
  4. 100’ün karekökü kaçtır?
  5. 121’in karekökü kaçtır?