8. Sınıf LGS Matematik: Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar

8.sınıf matematik dersinin ilk ünitesi olan “Çarpanlar ve Katlar”ın üçüncü konusu “Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar”dır. Bu ünitede, çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi ile ifade edilmesi ve bu gösterimin nasıl okunup yazılması gerektiği öğrenilir.

https://www.youtube.com/watch?v=1W_opkrqGSU

Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar

Günlük hayatta karşılaştığımız sayıların çoğu, 1 ile 100 arasındadır. Ancak, bazı sayılar çok büyük veya çok küçük olabilir. Örneğin, Dünya’nın nüfusu yaklaşık 8 milyardır. Bu sayı, 1 ile 100 arasında değildir. Bu gibi sayıların okunması ve yazılması zor olabilir. Bu nedenle, bilimsel gösterim kullanılır.

Bilimsel Gösterim

Bilimsel gösterimde, bir sayı, 1 ile 10 arasında olacak şekilde düzenlenir. Sayıdan sonra gelen basamak sayısı, üssün değeridir.

Örneğin, Dünya’nın nüfusu, bilimsel gösterimde 8.000.000.000 = 8 x 10^9 olarak yazılır. Bu sayıyı, 8 milyar olarak da okuyabiliriz.

Çok Büyük Sayıların Bilimsel Gösterimi

Çok büyük sayılar, 1 ile 10 arasında olacak şekilde düzenlenir. Sayıdan sonra gelen basamak sayısı, üssün değeridir.

Örneğin, Dünya’nın çapı, bilimsel gösterimde 12.742 km = 1,2742 x 10^7 olarak yazılır. Bu sayıyı, 12,742 milyar kilometre olarak da okuyabiliriz.

Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi

Çok küçük sayılar, 1 ile 10 arasında olacak şekilde düzenlenir. Sayıdan sonra gelen basamak sayısı, üssün değeridir. Ancak, üs negatiftir.

Örneğin, bir elektronun kütlesi, bilimsel gösterimde 9.109 x 10^-31 kg olarak yazılır. Bu sayıyı, 9,109 x 10^-31 kilogram olarak da okuyabiliriz.

Bilimsel Gösterimin Okunması ve Yazılması

Bilimsel gösterimde, sayı, 1 ile 10 arasında olacak şekilde düzenlenir. Sayıdan sonra gelen basamak sayısı, üssün değeridir.

Örneğin, 8.000.000.000 = 8 x 10^9 sayısını okumak için, 8’i bir ile çarparız ve ardından üssün değerini okuruz. Bu sayıyı, 8 milyar olarak okuyabiliriz.

Bilimsel gösterimde, sayı, 1 ile 10 arasında olacak şekilde düzenlenir. Sayıdan sonra gelen basamak sayısı, üssün değeridir. Ancak, üs negatiftir.

Örneğin, 9.109 x 10^-31 sayısını okumak için, 9,109’u bir ile çarparız ve ardından üssün değerini okuruz. Bu sayıyı, 9,109 x 10^-31 kilogram olarak okuyabiliriz.

Bilimsel Gösterimin Kullanım Alanları

Bilimsel gösterim, çok büyük ve çok küçük sayıları ifade etmek için oldukça kullanışlıdır. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok sayı, bilimsel gösterim ile ifade edilebilir. Örneğin,

  • Dünya’nın nüfusu: 8 x 10^9
  • Dünya’nın çapı: 1,2742 x 10^7
  • Bir elektronun kütlesi: 9,109 x 10^-31

gibi sayılar, bilimsel gösterim ile ifade edilebilir.

Bilimsel gösterim, bilim ve mühendislik alanında da oldukça yaygın olarak kullanılır. Örneğin, astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda kullanılan birçok sayı, bilimsel gösterim ile ifade edilir.