8. Sınıf LGS Matematik: Ondalık Karekök ve İrrasyonel Sayılar

8.sınıf matematik dersinin ikinci ünitesi olan “Tam Kare Sayılar ve Karekökleri”nin beşinci konusu “Ondalık Karekök ve İrrasyonel Sayılar”dır. Bu ünitede, ondalık karekökler ve irrasyonel sayılar hakkında bilgi edinilir.

https://www.youtube.com/watch?v=E7K0HHCU_x4

Ondalık Karekök

Bir sayının karekökü, ondalık sayı olarak sonsuz sayıda basamakla ifade edilebiliyorsa, o sayı bir ondalık kareköklüdür.

Örneğin, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, … gibi sayılar ondalık kareköklüdür.

İrrasyonel Sayı

Bir sayının karekökü, ondalık sayı olarak sonsuz sayıda basamakla ifade edilebiliyorsa ve bu basamaklar düzenli bir tekrar düzenine sahip değilse, o sayı bir irrasyonel sayıdır.

Örneğin, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, … gibi sayılar irrasyonel sayıdır.

Ondalık Karekök ve İrrasyonel Sayılar ile İlgili Notlar

  • Ondalık karekökler, irrasyonel sayılardır.
  • Bir sayının karekökü tam sayı ise o sayı hem ondalık kareköklüdür hem de irrasyonel sayıdır.
  • Bir sayının karekökü tam sayı değilse o sayı irrasyonel sayıdır.

Ondalık Karekök ve İrrasyonel Sayılar ile İlgili Örnek Sorular

  1. √2 bir ondalık kareköklüdür mü?
  2. √3 bir irrasyonel sayıdır mı?
  3. √100 bir tam sayıdır mı?
  4. √100 bir ondalık kareköklüdür mü?
  5. √100 bir irrasyonel sayıdır mı?