8. Sınıf LGS Matematik: Basit Olayların Olma Olasılığı

8.sınıf matematik dersinin üçüncü ünitesi olan “Basit Olayların Olma Olasılığı”nda, olasılık kavramı ve basit olayların olma olasılığı ile ilgili bilgiler öğrenilir.

Olasılık Nedir?

Olasılık, bir olayın olma ihtimalidir. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir sayı ile ifade edilir.

0: Olayın olma olasılığı yoktur.

1: Olayın olma olasılığı kesindir.

Olay: Bir deneme sonucunda gerçekleşebilecek her bir duruma olay denir.

Olasılık Çeşitleri

Olasılıklar, gerçekleşme olasılığına göre kesin, mümkün ve imkansız olarak üçe ayrılır.

Kesin Olay: Olasılığı 1 olan olaydır.

Mümkün Olay: Olasılığı 0 ile 1 arasında olan olaydır.

İmkansız Olay: Olasılığı 0 olan olaydır.

Basit Olaylar

Bir deneme sonucunda sadece bir tane gerçekleşebilecek olan olaylara basit olay denir.

Basit Olayların Olma Olasılığı

Eşit şansa sahip olan basit olayların olma olasılıkları, o olayların gerçekleşme sayısına göre hesaplanır.

Eşit Şansa Sahip Olmayan Basit Olayların Olma Olasılığı

Eşit şansa sahip olmayan basit olayların olma olasılıkları, o olayların gerçekleşme sayısına ve toplam olasılık sayısına göre hesaplanır.

Basit Olayların Olma Olasılığı ile İlgili Örnekler

  • Bir zar atıldığında 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelme olasılığı eşittir. Bu nedenle, her bir sayının gelme olasılığı 1/6’dır.
  • Bir zar atıldığında zar 4 gelme olasılığı eşit değildir. Bu nedenle, zar 4 gelme olasılığı 1/6’dır.
  • Bir zar atıldığında zar 1 gelme olasılığı 1/6’dır.
  • Bir zar atıldığında zar 1 veya 5 gelme olasılığı 1/6 + 1/6 = 1/3’tür.
  • Bir zar atıldığında zar 1, 2 veya 3 gelme olasılığı 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2’dir.

Basit Olayların Olma Olasılığı ile İlgili Hesaplamalar

Basit olayların olma olasılığı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Olasılık = Gerçekleşme Sayısı / Toplam Olasılık Sayısı

Örneğin, bir zar atıldığında zar 4 gelme olasılığı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Olasılık = 1/6 / 6 = 1/6

Bu durumda, zar 4 gelme olasılığı 1/6’dır.