8. Sınıf LGS Matematik: EBOB EKOK Konu Anlatımı ve Formülleri

EBOB ve EKOK, sayılar ile ilgili iki önemli kavramdır. EBOB, en büyük ortak bölen, EKOK ise en küçük ortak kat demektir.

EBOB ve EKOK

EBOB: En büyük ortak bölen, iki veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüdür.

EKOK: En küçük ortak kat, iki veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüdür.

Örnek:

10 ve 12’nin EBOB’u 2’dir. Çünkü 10 ve 12’nin ortak bölenleri sadece 2’dir.
10 ve 12’nin EKOK’u 60’tır. Çünkü 10 ve 12’nin ortak katları 10, 20, 30 ve 60’tır.
EBOB ve EKOK problemleri nasıl çözülür?

EBOB ve EKOK problemlerini çözmek için birçok yöntem vardır. En yaygın yöntemler şunlardır:

Yardımcı bölenler yöntemi: Bu yöntemde, verilen sayıların ortak bölenleri bulunur ve bu bölenler arasındaki en büyük sayı EBOB’dur.

Asal çarpanlar yöntemi: Bu yöntemde, verilen sayıların asal çarpanları bulunur ve bu çarpanlar arasındaki en büyük çarpan EBOB’dur.

EKOK formülünü kullanmak: EKOK formülü şu şekildedir:
EKOK(a,b) = (a × b) / EBOB(a,b)
Bu formülde, a ve b verilen sayılardır.

EBOB ve EKOK’un günlük hayatımızdaki uygulamaları

EBOB ve EKOK, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin:

Bir fabrikada, aynı anda üretilen en fazla ürün sayısı, tüm makinelerin EKOK’udur.
Bir sınıftaki öğrencilerin aynı anda oynayabilecekleri en fazla oyun sayısı, tüm öğrencilerin EBOB’udur.

Bir evin bahçesine dikilecek en fazla ağaç sayısı, bahçenin en uzun kenarının ve en kısa kenarının EKOK’udur.

Sonuç olarak, EBOB ve EKOK, matematikte önemli kavramlardır. Bu kavramları iyi anlamak, günlük hayatımızda karşılaştığımız problemleri çözmemize yardımcı olacaktır.