8. Sınıf LGS Matematik: Cebirsel İfadeler

8.sınıf matematik dersinin üçüncü ünitesi olan “Cebirsel İfadeler”de, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ile ilgili bilgiler öğrenilir.

Cebirsel İfadeler

En az bir bilinmeyen ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir.

Cebirsel İfadelerin Bileşenleri

Cebirsel ifadelerin bileşenleri şunlardır:

 • Bilinmeyen: Değeri bilinmeyen değişkendir.
 • Katsayı: Bilinmeyenin yanında bulunan sayısal değerdir.
 • Terim: Bir bilinmeyen veya bilinmeyenin katsayısı ile çarpılmış bir sayısal değerden oluşan ifadeye terim denir.

Cebirsel İfadelerin Türleri

Cebirsel ifadeler, terim sayısına göre tek terimli, iki terimli, üç terimli, … olarak sınıflandırılır.

Cebirsel İfadelerin Değeri

Cebirsel ifadelerin değeri, bilinmeyenin yerine verilen sayıya göre değişir.

Cebirsel İfadelerin Sadeleştirilmesi

Cebirsel ifadelerin sadeleştirilmesi, ifadedeki benzer terimlerin toplanmasıyla yapılır.

Cebirsel İfadelerin Özdeşlikleri

Cebirsel ifadelerin özdeşlikleri, iki cebirsel ifadenin her bilinmeyeni için aynı değeri aldığı eşitliklerdir.

Cebirsel İfadeler ile İlgili Örnekler

 • x + 2, 3x – 5, 4xy + 2y, -3x^2 + 5x + 7 gibi ifadeler tek terimli cebirsel ifadelerdir.
 • 2x + 3y, x^2 – 3x + 2, -4x^3 + 6x^2 – 2x + 1 gibi ifadeler iki terimli cebirsel ifadelerdir.
 • x^2 + 3x + 2, -3x^2 + 5x + 7, 4xy + 2y gibi ifadeler üç terimli cebirsel ifadelerdir.
 • 5x^2 – 4x + 3, -3x^2 + 5x + 7, 4xy + 2y gibi ifadeler dört terimli cebirsel ifadelerdir.

Cebirsel İfadelerin Sadeleştirilmesi ile İlgili Örnekler

 • x + 2 + x + 2 = 2x + 4
 • 3x – 5 + x – 5 = 4x – 10
 • 4xy + 2y + 2xy + 2y = 6xy + 4y
 • -3x^2 + 5x + 7 – 3x^2 + 5x + 7 = 0

Cebirsel İfadelerin Özdeşlikleri ile İlgili Örnekler

 • x + 0 = x
 • x + (-x) = 0
 • (x + y) + z = x + (y + z)
 • x(y + z) = xy + xz
 • (x + y)(x – y) = x^2 – y^2

Cebirsel İfadelerin Önemi

Cebirsel ifadeler, matematikte birçok alanda kullanılır. Cebirsel ifadeler,

 • Fen bilimlerinde, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda kullanılır. Örneğin, fizikte hız, ivme ve kuvvet gibi kavramlar cebirsel ifadelerle ifade edilir.
 • Mühendislikte, inşaat, makine, elektrik ve elektronik gibi alanlarda kullanılır. Örneğin, inşaat mühendisliğinde binaların statik hesaplamaları cebirsel ifadelerle yapılır.
 • Ekonomide, mal ve hizmet fiyatları, faiz oranları ve işsizlik gibi kavramlar cebirsel ifadelerle ifade edilir. Örneğin, ekonomide milli gelirin hesaplanmasında cebirsel ifadeler kullanılır.
 • İstatistikte, veri toplama, düzenleme ve yorumlama gibi işlemlerde cebirsel ifadeler kullanılır. Örneğin, istatistikte ortalama, varyans ve standart sapma gibi kavramlar cebirsel ifadelerle ifade edilir.