8. Sınıf LGS Matematik: Koordinat Sistemi

8.sınıf matematik dersinin dördüncü ünitesi olan “Koordinat Sistemi”nde, koordinat sistemi ve koordinat düzlemi ile ilgili bilgiler öğrenilir.

Koordinat Sistemi

Bir düzlem üzerinde, x ve y eksenlerinin kesişim noktası olan orijinden geçen ve x ekseni boyunca sağa ve sola doğru, y ekseni boyunca yukarı ve aşağı doğru hareket eden bir sistemine koordinat sistemi denir.

Koordinat Düzlemi

Orijini ortak olan ve x ve y eksenlerini içeren düzleme koordinat düzlemi denir.

Eksenlerin Birimleri

x ekseni, sağa doğru artar, y ekseni ise yukarı doğru artar.

Noktaların Koordinatları

Bir noktanın x ve y eksenlerinden olan uzaklıklarına o noktanın koordinatları denir.

Noktaların Koordinatları ile İlgili Notlar

 • Bir noktanın koordinatları, o noktanın konumunu belirler.
 • Bir noktanın x koordinatı, x ekseninden olan uzaklığını gösterir.
 • Bir noktanın y koordinatı, y ekseninden olan uzaklığını gösterir.
 • Bir noktanın koordinatları, x ve y koordinatlarının bir araya gelmesiyle oluşturulur.

Koordinat Sistemi ile İlgili Örnekler

 • (2, 3)
 • (-1, -5)
 • (0, 0)
 • (3, 0)
 • (0, 5)

Koordinat Sistemi ile İlgili Çözüm Örnekleri

 • (2, 3) noktasının x koordinatı 2’dir.
 • (-1, -5) noktasının y koordinatı -5’tir.
 • (0, 0) noktasının koordinatları 0’dır.
 • (3, 0) noktasının x koordinatı 3’tür.
 • (0, 5) noktasının y koordinatı 5’tir.

Koordinat Sisteminin Kullanım Alanları

 • Coğrafya: Ülkelerin, şehirlerin ve yerlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
 • Mühendislik: Binaların, köprülerin ve yolların konumunu belirlemek için kullanılır.
 • Sanat: Resim ve grafik sanatlarında, nesnelerin ve figürlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
 • Matematik: Cebirsel ifadelerin grafiklerini çizmek için kullanılır.
 • Fizik: Hareketli cisimlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
 • Kimya: Moleküllerin ve atomların konumunu belirlemek için kullanılır.
 • Biyoloji: Hücrelerin ve organların konumunu belirlemek için kullanılır.

Koordinat Sisteminin Kullanım Alanları ile İlgili Notlar

 • Koordinat sistemi, günlük yaşamda ve bilimin birçok alanında kullanılır.
 • Koordinat sistemi, nesnelerin ve olayların konumunu belirlemek için önemli bir araçtır.