8. Sınıf LGS Matematik: Bir Bilinmeyenli Denklemler

8.sınıf matematik dersinin üçüncü ünitesi olan “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler”in dördüncü konusu “Bir Bilinmeyenli Denklemler”dir. Bu ünitede, bir bilinmeyenli denklemler ve çözümleri ile ilgili bilgiler öğrenilir.

https://www.youtube.com/watch?v=tBYvCO2fsbA

Bir Bilinmeyenli Denklem

Bir bilinmeyenin değerini bulmaya yönelik bir eşitliğe bir bilinmeyenli denklem denir.

Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümleri

Bir bilinmeyenli denklemin çözümü, denklemin her iki tarafındaki değeri aynı yapan bilinmeyenin değeridir.

Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü Yöntemleri

Bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Görsel Yöntem
 • Karşılaştırma Yöntemi
 • Denklemi Değiştirme Yöntemi
 • Denklemi Sadeleştirme Yöntemi
 • Denklemi Çarpanlara Ayırma Yöntemi
 • Denklemi Grafikle Çözümleme Yöntemi

Görsel Yöntem

Bir bilinmeyenli denklem, gerçek sayı doğrusu üzerinde görselleştirilerek çözümü bulunabilir.

Karşılaştırma Yöntemi

Bir bilinmeyenli denklem, benzer terimlerin bir araya getirilerek karşılaştırılmasıyla çözümü bulunabilir.

Denklemi Değiştirme Yöntemi

Bir bilinmeyenli denklem, bilinmeyenin değerini bulmak için bilinmeyenin yerine bir sayı koyarak çözümü bulunabilir.

Denklemi Sadeleştirme Yöntemi

Bir bilinmeyenli denklem, benzer terimlerin sadeleştirilmesi ile çözümü bulunabilir.

Denklemi Çarpanlara Ayırma Yöntemi

Bir bilinmeyenli denklem, çarpanlara ayrılarak çözümü bulunabilir.

Denklemi Grafikle Çözümleme Yöntemi

Bir bilinmeyenli denklem, grafiği çizilerek çözümü bulunabilir.

Bir Bilinmeyenli Denklemler ile İlgili Notlar

 • Bir bilinmeyenli denklemler, bilinmeyenin değerini bulmak için kullanılır.
 • Bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü, denklemin her iki tarafındaki değeri aynı yapan bilinmeyenin değeridir.
 • Bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü, çeşitli yöntemlerle yapılabilir.

Bir Bilinmeyenli Denklem Örnekleri

 • x + 2 = 4
 • 2x – 3 = 5
 • 3x = 12
 • x^2 – 4 = 0
 • (x + 2)(x – 2) = 0
 • x^2 – 9 = 0

Bir Bilinmeyenli Denklemler ile İlgili Çözüm Örnekleri

 • x + 2 = 4

x + 2 – 2 = 4 – 2

x = 2

 • 2x – 3 = 5

2x – 3 + 3 = 5 + 3

2x = 8

x = 4

 • 3x = 12

x = 12 / 3

x = 4

 • x^2 – 4 = 0

(x + 2)(x – 2) = 0

x + 2 = 0 veya x – 2 = 0

x = -2 veya x = 2

 • (x + 2)(x – 2) = 0

x + 2 = 0 veya x – 2 = 0

x = -2 veya x = 2

 • x^2 – 9 = 0

(x – 3)(x + 3) = 0

x – 3 = 0 veya x + 3 = 0

x = 3 veya x = -3