7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu” ünitesi, demokrasinin tarihsel gelişimini ele alır.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIAFLckdSJQ

Demokrasi

Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir. Demokraside, halkın temsilcileri halk tarafından seçilir ve halk, temsilcileri aracılığıyla kararlar verir.

Demokrasinin tarihteki gelişimi

Demokrasi, Antik Yunan’da ortaya çıkan bir yönetim biçimidir. Antik Yunan’da, şehir devletleri olarak adlandırılan küçük topluluklarda demokrasi uygulanmıştır. Antik Yunan’daki demokrasilerde, tüm erkeklerin oy hakkı vardı. Ancak kadınlar, köleler ve yabancılar oy kullanamazdı.

Orta Çağ’da, Avrupa’da demokrasinin gelişimi yavaşladı. Bu dönemde, krallar ve imparatorlar mutlak güç sahibiydi. Halk, kralların ve imparatorların kararlarından etkilenirdi.

Yeni Çağ’da, Avrupa’da başlayan Rönesans ve Reform hareketleri, demokrasinin gelişmesine katkıda bulundu. Bu hareketler, insanların özgürlük ve eşitlik gibi kavramları benimsemesine yol açtı.

1789’da Fransa’da gerçekleşen Fransız Devrimi, demokrasinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Fransız Devrimi’yle birlikte, tüm Fransız vatandaşları eşit haklara sahip oldu.

1848’de Avrupa’da gerçekleşen 1848 Devrimleri, demokrasinin Avrupa’da yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Bu devrimlerin sonucunda, birçok Avrupa ülkesinde demokrasiye geçiş yapıldı.

20.yüzyılda, demokrasinin yaygınlaşması devam etti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, birçok ülke demokrasiye geçti.

Türkiye’de demokrasinin gelişimi

Türkiye’de demokrasinin gelişimi, Tanzimat Dönemi’nde başladı. Tanzimat Fermanı ile birlikte, Osmanlı Devleti’nde bazı demokratik reformlar yapıldı.

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’nde, halkın temsilcileri halk tarafından seçilir ve halk, temsilcileri aracılığıyla kararlar verir.

Türkiye’de demokrasinin gelişiminde, Atatürk’ün liderliği ve devrimlerinin önemli bir rolü olmuştur. Atatürk, Türkiye’yi demokratik bir devlet haline getirmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda birçok reform yapmıştır.

Demokrasinin temel ilkeleri

Demokrasinin temel ilkeleri şunlardır:

  • Halk egemenliği: Demokraside, egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir.
  • Milli egemenlik: Demokraside, egemenlik millete aittir.
  • Eşitlik: Demokraside, tüm vatandaşlar eşit haklara sahiptir.
  • Hukuk devleti: Demokraside, herkes kanun önünde eşittir.
  • Kuvvetler ayrılığı: Demokraside, yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrıdır.
  • Çoğunlukçuluk: Demokraside, kararlar çoğunluğun görüşüne göre alınır.
  • Azınlık hakları: Demokraside, azınlıklara da haklar tanınmalıdır.

Demokrasinin önemi

Demokrasi, insanların özgür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağlayan bir yönetim biçimidir. Demokrasi, insanların kendi kaderlerini tayin etmelerine, haklarını korumalarına ve toplumun refahını artırmaya yardımcı olur.