7. Sınıf Matematik: Tam Sayılarla Problemler

7.Sınıf Matematik Dersi “Tam Sayılarla Problemler” ünitesi, tam sayılarla ilgili problemlerin çözümünü kapsar. Bu ünitede, tam sayıların tanımı, sayı doğrusunda gösterimi, tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kuralları ve özellikleri, tam sayılarla problemlerin çözümü gibi konular işlenir.

https://www.youtube.com/watch?v=yzwfcNJkyoM

Tam Sayılar

Tam sayılar, 0 (sıfır) dahil olmak üzere negatif ve pozitif sayılardan oluşan bir sayı kümesidir.

 • Pozitif sayılar, 0’ın sağ tarafında yer alan sayılardır.
 • Negatif sayılar, 0’ın sol tarafında yer alan sayılardır.

Sayı Doğrusunda Tam Sayılar

Sayı doğrusu, tam sayıları doğrusal bir biçimde gösteren bir araçtır. Sayı doğrusunda, 0 (sıfır) ortada, negatif sayılar solunda, pozitif sayılar ise sağında yer alır.

Tam Sayılarla Problemler

Tam sayılarla problemler, günlük hayatta karşılaştığımız birçok durumu ifade eden problemlerdir. Örneğin, eksi derece sıcaklık, borç ve alacak işlemleri, kazanç ve kayıp gibi durumlarda tam sayılarla problemler yapılır.

Tam Sayılarla Problemlerin Çözümü

Tam sayılarla problemleri çözmek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Modeli çözmek: Modeli çözmek için tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kuralları ve özellikleri kullanılabilir.
 4. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.
 5. Sınıf Matematik Dersi “Tam Sayılarla Problemler” ünitesinin kazanımları
 • Tam sayıların tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Tam sayıları sayı doğrusunda gösterir.
 • Tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Tam sayılarla problemlerin çözümü için gerekli adımları takip eder.
 • Tam sayılarla problemleri çözer.

Tam Sayılarla Problemlerin Çözümüne Örnekler

 • Bir marketten 5 kg elma ve 2 kg portakal alan bir kişi toplamda kaç kg meyve almıştır?

Bu problemi çözmek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemde, 5 kg elma ve 2 kg portakal alan bir kişinin toplamda kaç kg meyve aldığı sorulan.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde şu şekilde modelleyebiliriz:

5 kg elma + 2 kg portakal = ?

 1. Modeli çözmek: Modeli çözmek için toplama işlemini kullanabiliriz:

5 kg elma + 2 kg portakal = 7 kg meyve

 1. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulayabiliriz.

5 kg elma + 2 kg portakal = 7 kg meyve

Bu durumda, çözüm doğrudur.

 • Bir okulun bahçesinde -10 derece sıcaklık var. Sıcaklık 5 derece artarsa, bahçede kaç derece sıcaklık olur?

Bu problemi çözmek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemde, -10 derece sıcaklık olan bir bahçede sıcaklığın 5 derece artması durumunda kaç derece sıcaklık olacağı sorulan.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde şu şekilde modelleyebiliriz:

-10 derece + 5 derece = ?

 1. Modeli çözmek: Modeli çözmek için toplama işlemini kullanabiliriz:

-10 derece + 5 derece = -5 derece

 1. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulayabiliriz.

-10 derece + 5 derece = -5 derece

Bu durumda, çözüm doğrudur.

Tam sayılarla problemler, sayısal mantık ve problem çözme becerilerini geliştirmek için önemli bir araçtır.