7. Sınıf Matematik: Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı

7.Sınıf Matematik Dersi “Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı” ünitesi, eşkenar dörtgen ve yamuğun tanımını, eşkenar dörtgen ve yamuğun özelliklerini, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarını, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarını bulma problemlerinin çözümünü kapsar.

Eşkenar Dörtgen

Dört kenarı da eşit uzunlukta ve dört açısı da 90° olan dörtgendir.

Eşkenar Dörtgenin Özellikleri

Eşkenar dörtgenin özellikleri şunlardır:

 • Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir.
 • Eşkenar dörtgenin bütün açıları eşittir.
 • Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik açılarla kesişir.
 • Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşittir.
 • Eşkenar dörtgenin iç açıları toplamı 360° dir.

Eşkenar Dörtgenin Alanı

Eşkenar dörtgenin alanı, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

a * a / 2

Yamuk

Karşılıklı kenarları paralel olmayan dörtgendir.

Yamuğun Özellikleri

Yamuğun özellikleri şunlardır:

 • Yamuğun tabanları paraleldir.
 • Yamuğun tabanları arasındaki yükseklik, yamuğun alanını bulmak için kullanılır.
 • Yamuğun tabanları arasındaki yükseklik, yamuğun tabanları arasındaki mesafedir.
 • Yamuğun alanını bulmak için, tabanlar arasındaki yüksekliğin tabanlar toplamına bölünmesi gerekir.

Yamuğun Alanı

Yamuğun alanı, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

(a + b) * h / 2

Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı Problemlerinin Çözümü

Eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı bulma problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Modeli eşkenar dörtgen veya yamuk ile ifade etmek: Modeli eşkenar dörtgen veya yamuk ile ifade etmek gerekir.
 4. Eşkenar dörtgen veya yamuğun özelliklerini kullanmak: Eşkenar dörtgen veya yamuğun özelliklerini kullanarak problemin çözümünü yapmak gerekir.
 5. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı Problemlerinin Çözümlerine Örnekler

 • Bir eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, eşkenar dörtgenin alan formülü kullanılabilir:

a * a / 2

Bu da, eşkenar dörtgenin alanının 10 * 10 / 2 = 50 cm² olduğunu gösterir.

 • Bir yamuğun tabanları 10 cm ve 12 cm, yüksekliği ise 8 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, yamuğun alan formülü kullanılabilir:

(a + b) * h / 2

Bu da, yamuğun alanının (10 + 12) * 8 / 2 = 96 cm² olduğunu gösterir.

 1. Sınıf Matematik Dersi “Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı” ünitesinin kazanımları
 • Eşkenar dörtgenin ve yamuğun tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanlarını hesaplar.
 • Eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarını bulma problemlerini çözer.