7. Sınıf Matematik: Çember ve Daire

7.Sınıf Matematik Dersi “Çember ve Daire” ünitesi, çember ve dairenin tanımını, çember ve dairenin özelliklerini, çember ve dairenin çevresini, çember ve dairenin alanını, çember ve daire problemlerinin çözümünü kapsar.

Çember

Bir merkezi olan ve bu merkezden eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu eğridir.

Daire

Bir çemberin sınırladığı kapalı düzlem parçasıdır.

Çember ve Dairenin Özellikleri

Çember ve dairenin özellikleri şunlardır:

 • Çemberin bütün noktaları merkeze eşit uzaklıktadır.
 • Dairenin bütün noktaları çember üzerindedir.
 • Çemberin çapı, çemberin iki ucunu birleştiren doğru parçasıdır.
 • Çemberin yarıçapı, çemberin merkezi ile bir noktasını birleştiren doğru parçasıdır.
 • Çemberin çevresi, çemberin kenarının uzunluğudur.
 • Çemberin alanı, çemberin içinde kalan boşluğun ölçüsüdür.

Çember ve Dairenin Çevresi

Çemberin çevresi, aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

π * r

Burada, π bir matematiksel sabit olup, yaklaşık değeri 3,14’tür. r ise çemberin yarıçapıdır.

Çember ve Dairenin Alanı

Çemberin alanı, aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

π * r²

Burada, π bir matematiksel sabit olup, yaklaşık değeri 3,14’tür. r ise çemberin yarıçapıdır.

Çember ve Daire Problemlerinin Çözümü

Çember ve daire problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Modeli çember veya daire ile ifade etmek: Modeli çember veya daire ile ifade etmek gerekir.
 4. Çember veya dairenin özelliklerini kullanmak: Çember veya dairenin özelliklerini kullanarak problemin çözümünü yapmak gerekir.
 5. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Çember ve Daire Problemlerinin Çözümüne Örnekler

 • Bir çemberin yarıçapı 10 cm ise, çevresini bulunuz.

Bu problemi çözmek için, çemberin çevre formülü kullanılabilir:

π * r

Bu da, çemberin çevresinin 3,14 * 10 = 31,4 cm olduğunu gösterir.

 • Bir dairenin yarıçapı 12 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, dairenin alan formülü kullanılabilir:

π * r²

Bu da, dairenin alanının 3,14 * 12² = 452,36 cm² olduğunu gösterir.

7.Sınıf Matematik Dersi “Çember ve Daire” ünitesinin kazanımları

 • Çember ve dairenin tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Çember ve dairenin çevresini hesaplar.
 • Çember ve dairenin alanını hesaplar.
 • Çember ve daire problemlerini çözer.