7. Sınıf Türkçe: Deyimler ve Atasözleri

7.Sınıf Türkçe Dersi “Deyimler ve Atasözleri” Ünitesi Konu Özeti

Deyimler ve Atasözleri

Deyimler ve atasözleri, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimler ve atasözleri, anlam bakımından zengindir ve anlatıma güç katar.

Deyimler

Deyimler, gerçek anlamlarından farklı bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimler, genellikle mecaz anlam taşır.

Deyimlerin Özellikleri

 • Deyimler, gerçek anlamlarından farklı bir anlam taşır.
 • Deyimler, genellikle mecaz anlam taşır.
 • Deyimler, kalıplaşmış söz öbekleridir.
 • Deyimler, tek başlarına kullanılamaz.

Deyimlerin Kullanım Alanları

Deyimler, günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde, yazı dilinde ve şiirde kullanılır.

Deyimlerin Örnekleri

 • El atmak: İşe karışmak
 • Kulağı delik: Haberleri çabuk öğrenmek
 • Yüzünü ekşitmek: Hoşnutsuz olmak
 • Kafayı takmak: Bir şeye çok önem vermek
 • Eli açık: Cömert

Atasözleri

Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, öğüt veren, yol gösteren kalıplaşmış söz öbekleridir. Atasözleri, genellikle gerçek anlam taşır.

Atasözlerinin Özellikleri

 • Atasözleri, öğüt verir, yol gösterir.
 • Atasözleri, genellikle gerçek anlam taşır.
 • Atasözleri, kalıplaşmış söz öbekleridir.
 • Atasözleri, tek başlarına kullanılır.

Atasözlerinin Kullanım Alanları

Atasözleri, günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Atasözleri, konuşma dilinde, yazı dilinde ve şiirde kullanılır.

Atasözlerinin Örnekleri

 • Emek olmadan yemek olmaz.
 • Acele işe şeytan karışır.
 • Ne oldum dememeli, ne olacak demeli.
 • İyi niyet her kapıyı açar.
 • Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Deyimler ve Atasözleri Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin deyimleri ve atasözlerini tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin deyimlerin ve atasözlerinin anlamlarını kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin deyimleri ve atasözlerini doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin deyimlerin ve atasözlerinin dilin zenginliğini ve anlatım gücünü artırdığını kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin deyimleri ve atasözlerini kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.