7. Sınıf Türkçe: Sözcükte Anlam

7.sınıf Türkçe dersinin “Sözcükte Anlam” ünitesi, sözcüklerin anlam özelliklerini inceleyen bir ünitedir. Bu ünitede öğrenciler, sözcüklerin anlam özelliklerini, anlam ilişkilerini ve anlam türlerini öğrenirler.

Sözcükte Anlam

Sözcükte anlam, bir kelimenin taşıdığı veya temsil ettiği anlamdır. Sözcükler, anlamları doğrultusunda farklı türlere ayrılabilirler.

Sözcükte Anlam Türleri

Sözcükte anlam türleri şunlardır:

  • Gerçek anlam
  • Mecaz anlam
  • Yan anlam
  • Terim anlam

Gerçek Anlam

Sözcüğün temel ve ilk anlamıdır. Sözcüğün gerçek anlamı, sözlükte yer alan anlamıdır.

Mecaz Anlam

Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Mecaz anlam, benzetme, istiare, kinaye gibi söz sanatlarıyla kazanılabilir.

Yan Anlam

Sözcüğün gerçek anlamından biraz uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Yan anlam, mecaz anlamdan farklı olarak benzetme, istiare veya kinaye gibi söz sanatlarıyla kazanılmaz.

Terim Anlam

Bir bilim, sanat, meslek veya teknik dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan anlamdır.

Sözcükte Anlam İlişkileri

Sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri olabilir. Bu ilişkiler şunlardır:

  • Eş anlamlılık
  • Zıt anlamlılık
  • Yakın anlamlılık

Eş anlamlılık

Aynı anlamı taşıyan sözcüklerin oluşturduğu ilişkidir. Eş anlamlı sözcükler, birbirleriyle yer değiştirebilirler.

Zıt anlamlılık

Karşıt anlam taşıyan sözcüklerin oluşturduğu ilişkidir. Zıt anlamlı sözcükler, birbirleriyle karşılaştırılabilirler.

Yakın anlamlılık

Yakın anlamlı sözcükler, anlam bakımından birbirine benzerler. Ancak, aralarında küçük anlam farklılıkları olabilir.

Sözcükte Anlam Ünitesinin Amaçları

  • Öğrencilerin sözcüklerin anlam özelliklerini ve anlam ilişkilerini öğrenebilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin sözcüklerin anlamlarını doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin sözcüklerin anlamlarını kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.