5. Sınıf Türkçe: Ses Olayları

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Ses Olayları” ünitesinde, Türkçede seslerin ve harflerin nasıl değiştiği, seslerin nasıl etkileşime girdiği ve bu etkileşim sonucunda hangi ses olaylarının gerçekleştiği öğrenilir.

Ses olayları, seslerin ve harflerin kendi özelliklerine göre, birbirleriyle etkileşime girmesi sonucunda gerçekleşir. Bu etkileşim sonucunda sesler ve harfler, anlamlarını veya okunuşlarını değiştirebilirler.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen ses olayları şunlardır:

 • Ünlü düşmesi: Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu olaya sesli (ünlü) düşmesi denir. Örneğin: “kalem” kelimesine “ler” eki getirildiğinde “kalemler” olur. Burada “kalem” kelimesinin sonundaki “e” sesi düşmüştür.
 • Ünlü daralması: Ünlü daralması, kelimenin sonundaki dar ünlünün, ünlüyle başlayan bir ek aldığında geniş ünlüye dönüşmesidir. Örneğin: “ev” kelimesine “ler” eki getirildiğinde “evler” olur. Burada “ev” kelimesinin sonundaki “u” sesi “o” sesine dönüşmüştür.
 • Ünsüz yumuşaması: Ünsüz yumuşaması, kelimenin sonunda bulunan sert bir ünsüzün, ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşamasıdır. Örneğin: “kalem” kelimesine “ci” eki getirildiğinde “kalemci” olur. Burada “kalem” kelimesinin sonundaki “m” sesi “n” sesine dönüşmüştür.
 • Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi): Ünsüz benzeşmesi, kelimenin sonundaki sert bir ünsüzün, ünlüyle başlayan bir ek aldığında, o ekteki ünsüzle benzeşmesidir. Örneğin: “sabah” kelimesine “ci” eki getirildiğinde “sabahçı” olur. Burada “sabah” kelimesinin sonundaki “h” sesi, “çi” ekideki “ç” sesine benzeşerek “ç” sesine dönüşmüştür.
 • Ünsüz türemesi: Ünsüz türemesi, kelimenin sonunda bulunan ünsüzün, ünlüyle başlayan bir ek aldığında, o ekteki ünsüzle birlikte gelmesidir. Örneğin: “dal” kelimesine “cı” eki getirildiğinde “dalcı” olur. Burada “dal” kelimesinin sonundaki “l” sesi, “cı” ekideki “c” sesiyle birlikte gelerek “cl” sesine dönüşmüştür.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Ses Olayları” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Ses olaylarını tanır.
 • Ses olaylarının gerçekleşme nedenlerini açıklar.
 • Ses olaylarını tespit eder.
 • Ses olaylarını kullanarak cümleler yazar.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Ses olaylarını içeren etkinliklere katılabilir.
 • Ses olaylarının gerçekleşme nedenlerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Ses olaylarını tespit eden testler çözebilir.
 • Ses olaylarını kullanarak kendi cümlelerini yazabilir.

Ses olayları, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmanın önemli bir parçasıdır. Bu olayların bilinmesi ve doğru kullanılması, yazı ve konuşmada anlam karışıklığının önlenmesini sağlar.