5. Sınıf Türkçe: Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

5. sınıf Türkçe dersinde işlenen “Geçiş ve Bağlantı İfadeleri” ünitesinde, yazı ve konuşmalarda cümleleri birbirine bağlayan, düşüncenin akışını sağlayan, cümleler arasında anlamsal ilişki kurmayı sağlayan ifadelere “geçiş ve bağlantı ifadeleri” denir.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri, bir düşünceden başka bir düşünceye geçerken, bir düşünceyi açıklamak veya desteklemek için kullanılır. Bu ifadeler, yazının akıcılığını ve okunabilirliğini artıran, düşüncelerin daha anlaşılır olmasını sağlayan ifadelerdir.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümlelerin anlamlarına göre üç gruba ayrılır:

 • Karşıtlık bildiren geçiş ve bağlantı ifadeleri: Bu ifadeler, düşüncenin yönünü değiştiren, zıt anlamlı kavramları karşılayan ifadelerdir. Örneğin:
  • ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var ki, oysaki, hâlbuki
 • Eklemeli geçiş ve bağlantı ifadeleri: Bu ifadeler, bir düşünceye yeni bir bilgi veya açıklama ekleyen ifadelerdir. Örneğin:
  • ayrıca, üstelik, hatta, örneğin, kısaca, özellikle, bununla birlikte, bunun yanında
 • Sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadeleri: Bu ifadeler, bir düşüncenin sonucunu bildiren ifadelerdir. Örneğin:
  • bu nedenle, öyleyse, demek ki, sonuç olarak, bundan dolayı, bu yüzden, bu yüzden

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Geçiş ve Bağlantı İfadeleri” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Geçiş ve bağlantı ifadelerinin işlevlerini kavrar.
 • Geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümlelerde kullanımını fark eder.
 • Geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleler yazar.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlamlarını ve kullanımlarını içeren etkinliklere katılabilir.
 • Geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümlelerde kullanımını inceleyen metinler okuyabilir.
 • Geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak kendi cümlelerini yazabilir.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri, yazı ve konuşmalarda cümleleri birbirine bağlayan, düşüncenin akışını sağlayan, cümleler arasında anlamsal ilişki kurmayı sağlayan önemli ifadelerdir. Bu ifadelerin doğru ve uygun şekilde kullanılması, yazının akıcılığını ve okunabilirliğini artıran, düşüncelerin daha anlaşılır olmasını sağlayan bir unsurdur.