5. Sınıf Türkçe: Parçada Anlam

5.Sınıf Türkçe Dersi “Parçada Anlam” Ünitesi Konu Özeti

Parça, bir düşüncenin veya duygunun bir bütün olarak ifade edildiği dil birimidir. Parçalar, cümlelerden oluşur.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Parçada Anlam” ünitesinde, parçaların anlam özelliklerinin nasıl belirlendiği, parçalarda kullanılan anlam bilgisi unsurları ve parçaların anlam özelliklerini belirleyen unsurlar öğrenilir.

Parçaların anlam özelliklerini belirlemek için aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Konu: Parçanın konusu, parçada anlatılan temel düşünce veya duygudur.
 • Ana fikir: Parçanın ana fikri, parçanın konusuna ilişkin en önemli düşünce veya duygudur.
 • Yorum: Parçanın yorumu, parçanın konusuna ilişkin kişisel düşünce veya duygulardır.
 • Tema: Parçanın teması, parçada işlenen temel duygu veya düşüncedir.
 • Anlam ilgisi: Parçadaki cümleler arasında bulunan anlam ilişkileridir.

Parçalarda kullanılan anlam bilgisi unsurları şunlardır:

 • Adlar: İnsan, hayvan, bitki, yer, şey, kavram, duygu, düşünce gibi varlıkları ve kavramları belirten kelimelerdir.
 • Fiiller: Varlıkların yaptıkları veya yapacakları eylemleri belirten kelimelerdir.
 • Sıfatlar: Adların niteliklerini belirten kelimelerdir.
 • Zarflar: Fiillerin, sıfatların veya diğer zarfların niteliklerini belirten kelimelerdir.
 • Edatlar: Cümleleri birbirine bağlayan veya cümlede anlam ilgisi kuran kelimelerdir.

Parçaların anlam özelliklerini belirleyen unsurlar şunlardır:

 • Parçanın konusu: Parçanın konusu, parçanın anlam özelliklerini belirlemede en önemli unsurdur. Parçanın konusuna ilişkin bilgiler, parçanın anlam özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Parçanın ana fikri: Parçanın ana fikri, parçanın anlam özelliklerini belirlemede önemli bir unsurdur. Parçanın ana fikrine ilişkin bilgiler, parçanın anlam özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Parçanın yorumu: Parçanın yorumu, parçanın anlam özelliklerini belirlemede önemli bir unsurdur. Parçanın yorumuna ilişkin bilgiler, parçanın anlam özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Parçanın teması: Parçanın teması, parçanın anlam özelliklerini belirlemede önemli bir unsurdur. Parçanın temasına ilişkin bilgiler, parçanın anlam özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Parçadaki anlam ilgisi: Parçadaki anlam ilgileri, parçanın anlam özelliklerini belirlemede önemli bir unsurdur. Parçadaki anlam ilgilerine ilişkin bilgiler, parçanın anlam özelliklerinin belirlenmesinde yardımcı olur.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Parçada Anlam” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Parçaların anlam özelliklerini tanır.
 • Parçalarda kullanılan anlam bilgisi unsurlarını kavrar.
 • Parçaların anlam özelliklerini belirler.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Parçada anlam ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Parçaların anlam özelliklerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Parçalarda kullanılan anlam bilgisi unsurlarını tespit eden testler çözebilir.
 • Parçaların anlam özelliklerini belirleyen etkinliklere katılabilir.

Parçalar, dil bilgisinin önemli unsurlarından biridir. Parçaların anlam özelliklerini bilmek, parçaları doğru ve etkili bir şekilde anlamamıza ve kullanmamıza yardımcı olur.