5. Sınıf Türkçe: Metin Türleri ve Hikaye Unsurları

5.Sınıf Türkçe Dersi “Metin Türleri ve Hikaye Unsurları” Ünitesi Konu Özeti

Metin türleri, yazılma amacına, konusuna, içeriğine ve özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Türkçede kullanılan başlıca metin türleri şunlardır:

 • Hikaye: Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı kısa yazı türüdür.
 • Masal: Gerçekte yaşanması mümkün olmayan, hayal ürünü olayların anlatıldığı yazı türüdür.
 • Fabl: İnsan dışındaki varlıklara, insanlara ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı yazı türüdür.
 • Şiir: Duygu, düşünce ve hayallerin anlatıldığı, genellikle ezgi ile söylenen yazı türüdür.
 • Deneme: Yazarın kendi düşüncelerini, duygularını ve görüşlerini anlattığı yazı türüdür.
 • Söyleşi: Yazarın bir kişiyle yaptığı konuşmanın yazılmış şeklidir.
 • Bilgilendirici Metin: Bir konu hakkında bilgi veren yazı türüdür.
 • Açıklama Metni: Bir konu hakkında bilgi verirken, o konunun nedenini ve nasıl olduğunu anlatan yazı türüdür.
 • Tarihsel Metin: Geçmişte yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüdür.
 • Biyografi: Bir kişinin yaşamını, başarılarını ve kişiliğini anlatan yazı türüdür.
 • Otobiyografi: Bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
 • Resim Yazısı: Bir resmin anlatıldığı yazı türüdür.
 • Tiyatro Eseri: Seyirciye sunulmak üzere yazılmış, genellikle sahnede oynanmak için tasarlanmış yazı türüdür.
 • Anı: Geçmişte yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüdür.

Hikaye Unsurları

Hikaye, bir olay örgüsü üzerine kurulu olan bir metin türüdür. Hikayenin temel unsurları şunlardır:

 • Olay: Hikayenin merkezinde yer alan, okuyucunun ilgisini çeken ve merakını uyandıran unsurdur.
 • Kişiler: Olayları gerçekleştiren veya olayların içinde yer alan kişilerdir.
 • Yer ve Zaman: Olayların geçtiği yer ve zamandır.
 • Anlatıcı: Olayları anlatan kişidir.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Metin Türleri ve Hikaye Unsurları” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Metin türlerini tanır.
 • Metin türlerinin özelliklerini açıklar.
 • Hikaye unsurlarını kavrar.
 • Hikaye unsurlarını metinlerde tespit eder.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Metin türleri ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Metin türlerinin özelliklerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Hikaye unsurlarını tespit eden testler çözebilir.
 • Hikaye unsurlarını kullanarak kendi hikayelerini yazabilir.

Metin türleri, yazılı ve sözlü iletişimde önemli bir yere sahiptir. Metin türlerini tanımak ve özelliklerini bilmek, yazılı ve sözlü iletişimde daha etkili bir şekilde olmamızı sağlar.