5. Sınıf Türkçe: Deyimler ve Atasözleri

5.Sınıf Türkçe Dersi “Deyimler ve Atasözleri” Ünitesi Konu Özeti

Deyimler ve atasözleri, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Deyimler, gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan, genellikle mecaz anlamlı sözlerdir. Atasözleri ise, geçmişten günümüze aktarılan, öğüt verici, özlü sözlerdir.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Deyimler ve Atasözleri” ünitesinde, deyimlerin ve atasözlerinin özellikleri, deyimlerin ve atasözlerinin anlamlarının nasıl anlaşıldığı, deyimlerin ve atasözlerinin kullanıldığı yerler ve deyimlerin ve atasözlerinin oluşturulma kuralları öğrenilir.

Deyimler

Deyimler, gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan, genellikle mecaz anlamlı sözlerdir. Deyimlerin gerçek anlamları ile mecaz anlamları arasında anlam ilgisi bulunur. Deyimler, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır.

Deyimlerin özellikleri şunlardır:

 • Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir.
 • Deyimlerin gerçek anlamları ile mecaz anlamları arasında anlam ilgisi bulunur.
 • Deyimler, genellikle mecaz anlamlıdır.
 • Deyimler, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır.

Deyimlerin anlamlarının nasıl anlaşılacağı aşağıdaki yollarla mümkündür:

 • Deyimin içinde kullanılan kelimelerin anlamları göz önünde bulundurulur.
 • Deyimin kullanıldığı cümlenin anlamı göz önünde bulundurulur.
 • Deyimin cümle içindeki yerine göre anlamını belirlemek için diğer kelimelerle ilişkisi göz önünde bulundurulur.

Atasözleri

Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, öğüt verici, özlü sözlerdir. Atasözleri, genellikle gerçek anlamlıdır. Atasözleri, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır.

Atasözlerinin özellikleri şunlardır:

 • Atasözleri, öğüt verici, özlü sözlerdir.
 • Atasözleri, genellikle gerçek anlamlıdır.
 • Atasözleri, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır.

Atasözlerinin kullanıldığı yerler şunlardır:

 • Konuşma dilinde: Atasözleri, günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılır. Atasözleri, konuşmalara güzellik ve anlam katar.
 • Yazı dilinde: Atasözleri, yazılarda da sıklıkla kullanılır. Atasözleri, yazılara zenginlik ve anlam katar.

Deyimlerin ve Atasözlerinin Oluşturulma Kuralları

Deyimler ve atasözleri, genellikle günlük yaşamdan, doğadan, insan ilişkilerinden ve geleneklerden kaynaklanır. Deyimler ve atasözleri, kalıplaşmış sözlerdir ve bu nedenle şekil olarak değişmezler.

Deyimler ve atasözleri, genellikle aşağıdaki kurallara göre oluşturulur:

 • Deyimler ve atasözleri, genellikle ikilemeler, benzetmeler, mecaz anlamlar, söz sanatları gibi söz dizimi ve dil bilgisi unsurlarından yararlanılarak oluşturulur.
 • Deyimler ve atasözleri, genellikle tek bir kelimeden oluşmaz.
 • Deyimler ve atasözleri, genellikle bir yargı bildirir.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Deyimler ve Atasözleri” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Deyimlerin ve atasözlerinin özelliklerini tanır.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin anlamlarını kavrar.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin kullanıldığı yerleri bilir.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin oluşturulma kurallarını bilir.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Deyimler ve atasözleri ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin özelliklerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin anlamlarını belirleyen testler çözebilir.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin kullanıldığı yerleri tespit eden etkinliklere katılabilir.
 • Deyimlerin ve atasözlerinin oluşturulma kurallarını anlatan etkinliklere katılabilir.

Deyimler ve atasözleri, dilimizin en zengin unsurlarından biridir. Deyimlerin ve atasözlerinin özelliklerini bilmek, bu unsurları doğru ve etkili bir şekilde anlamamıza ve kullanmamıza yardımcı olur.