5. Sınıf Türkçe: Cümlede Anlam

Cümle, bir düşünceyi, duyguyu veya isteği ifade etmek için kullanılan dil birimidir. Cümleler, anlamlarına göre farklı türlere ayrılır.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Cümlede Anlam” ünitesinde, cümlelerin anlamlarına göre nasıl sınıflandırıldığı, cümlelerde kullanılan anlam bilgisi unsurları ve cümlelerin anlam özelliklerinin nasıl belirlendiği öğrenilir.

Cümleler, anlamlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Öznel cümleler: Kişinin düşüncesini, duygusunu veya inanışını bildiren cümlelerdir. Örneğin: “Bu kitap çok güzel.”
 • Nesnel cümleler: Kanıtlanabilir, doğruluğu kabul edilen yargıları bildiren cümlelerdir. Örneğin: “İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir.”
 • Soru cümleleri: Soru soran cümlelerdir. Örneğin: “Bugün hava nasıl?”
 • Emir cümleleri: Emir veren, isteme bildiren cümlelerdir. Örneğin: “Kapıyı kapat.”
 • Öneri cümleleri: Tavsiye, teklif, rica bildiren cümlelerdir. Örneğin: “Çocuklarınızı erken yatırın.”
 • Duyuru cümleleri: Haber veren, bildiren cümlelerdir. Örneğin: “Yarın okullar tatil.”

Cümleler, anlam özelliklerine göre de aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Kişisel cümleler: Kişinin düşüncesini, duygusunu veya inanışını bildiren cümlelerdir. Örneğin: “Bu kitap çok güzel.”
 • Nesneli cümleler: Nesne alan cümlelerdir. Örneğin: “Annem bana bir kitap aldı.”
 • Yüklemli cümleler: Yüklemi olan cümlelerdir. Örneğin: “Bugün hava çok sıcak.”
 • Eylemli cümleler: Eylem içeren cümlelerdir. Örneğin: “Bugün hava çok sıcak.”
 • Devrik cümleler: Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Örneğin: “Çok sıcak hava.”
 • Sıralı cümleler: İki veya daha fazla cümlenin birbirine bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşan cümlelerdir. Örneğin: “Kar yağdı, okullar tatil oldu.”
 • Bağımlı sıralı cümleler: Bağlaçlarla bağlanan cümlelerden biri bağımsız, diğeri bağımlı olan cümlelerdir. Örneğin: “Kar yağdı, okullar tatil oldu.”
 • Bağımsız sıralı cümleler: Bağlaçlarla bağlanan cümlelerin her birinin anlam bakımından birbirinden bağımsız olduğu cümlelerdir. Örneğin: “Kar yağdı, hava soğudu, okullar tatil oldu.”

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Cümlede Anlam” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Cümlelerin anlam özelliklerini tanır.
 • Cümlelerde kullanılan anlam bilgisi unsurlarını kavrar.
 • Cümlelerin anlam özelliklerini belirler.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Cümlede anlam ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Cümlelerin anlam özelliklerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Cümlelerde kullanılan anlam bilgisi unsurlarını tespit eden testler çözebilir.
 • Cümlelerin anlam özelliklerini belirleyen etkinliklere katılabilir.

Cümleler, dil bilgisinin en önemli unsurlarından biridir. Cümlelerin anlam özelliklerini bilmek, cümleleri doğru ve etkili bir şekilde anlamamıza ve kullanmamıza yardımcı olur.