6. Sınıf Türkçe: Deyimler ve Atasözleri

6.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Deyimler ve Atasözleri” ünitesi, Türkçenin önemli bir söz varlığı unsuru olan deyimler ve atasözlerinin anlamlarını ve özelliklerini ele alan bir ünitedir. Bu ünitede, deyimler ve atasözleri aşağıdaki başlıklar altında incelenir:

 • Deyim: Kalıplaşmış sözlerdir. Deyimler, gerçek anlamlarından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanırlar. Deyimler, genellikle benzetme, mecaz, istiare, kinaye gibi söz sanatları yoluyla oluşur. Örneğin, “Dilinde tüy bitmek” deyimi, “Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak” anlamında kullanılır.
 • Atasözü: Kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, genellikle öğüt verici niteliktedir. Atasözleri, genellikle benzetme, mecaz, istiare, kinaye gibi söz sanatları yoluyla oluşur. Örneğin, “Azı karar, çoğu zarar” atasözü, “Bir şeyi az yapmak faydalı, çok yapmak zararlıdır” anlamında kullanılır.

6.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Deyimler ve Atasözleri” ünitesi, öğrencilerin deyimler ve atasözlerini anlamlarını ve özelliklerini bilmelerini sağlamaya yöneliktir. Bu ünitede işlenen konular, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

İşte “Deyimler ve Atasözleri” ünitesi kapsamında işlenebilecek bazı etkinlikler:

 • Deyimler ve atasözlerini gerçek anlamlarıyla eşleştirerek bulmacalar hazırlama
 • Deyimler ve atasözlerinin anlamlarını anlatan hikayeler yazma
 • Deyimler ve atasözlerini kullanarak metinler yazma
 • Deyimler ve atasözlerini günlük konuşmalarda kullanma

Bu etkinlikler, öğrencilerin deyimler ve atasözlerini daha iyi anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Deyimlerin Özellikleri

 • Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir. Deyimin herhangi bir kelimesi değiştirilemez veya yer değiştirilemez. Örneğin, “Dilinde tüy bitmek” deyiminin “Dilinde saç bitmek” şeklinde kullanılması doğru değildir.
 • Deyimler, genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanırlar. Örneğin, “Dilinde tüy bitmek” deyiminin gerçek anlamı, “Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten dili parçalanmak”tır. Ancak bu deyim, “Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak” anlamında kullanılır.
 • Deyimler, genellikle benzetme, mecaz, istiare, kinaye gibi söz sanatları yoluyla oluşur. Örneğin, “Dilinde tüy bitmek” deyiminin “tüy” kelimesinin kullanılması, bir durumun tekrar tekrar söylenmesinin dili parçalamaya benzetilmesidir.

Atasözlerinin Özellikleri

 • Atasözleri, kalıplaşmış sözlerdir. Atasözünün herhangi bir kelimesi değiştirilemez veya yer değiştirilemez. Örneğin, “Azı karar, çoğu zarar” atasözünün “Çoğu karar, azı zarar” şeklinde kullanılması doğru değildir.
 • Atasözleri, genellikle öğüt verici niteliktedir. Atasözleri, genellikle insanların davranışlarını yönlendirmek, onlara yol göstermek için kullanılır.
 • Atasözleri, genellikle benzetme, mecaz, istiare, kinaye gibi söz sanatları yoluyla oluşur. Örneğin, “Azı karar, çoğu zarar” atasözünün “azı” ve “çok” kelimelerinin kullanılması, bir şeyi az yapmak ile çok yapmak arasındaki farkın anlatılması içindir.