6. Sınıf Türkçe: Zamirler

Zamirler, isimlerin yerini tutan kelimelerdir. Zamirler, isimlerin yerini tuttuğu için, isimlerin sahip olduğu özellikleri de taşırlar.

https://www.youtube.com/watch?v=LpZAfQt8zno

Zamirler, türlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Kişi zamirleri: Konuşmacıyı, muhatabı ve sözü edilen kişiyi temsil eder. Kişi zamirleri, tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Tekil kişi zamirleri: ben, sen, o
  • Çoğul kişi zamirleri: biz, siz, onlar
 • İyelik zamirleri: İsimlerin kime ait olduğunu gösterir. İyelik zamirleri, iyelik ekleriyle karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri, tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Tekil iyelik zamirleri: benim, senin, onun, bizim, sizin, onların
  • Çoğul iyelik zamirleri: bizim, sizin, onların
 • İşaret zamirleri: İsimlerin yerini, işaret ederek gösterir. İşaret zamirleri, yön, sayı, miktar gibi anlamları da taşıyabilir.
  • Bu, şu, o, öteki, bunlar, şunlar, onlar, ötekiler
 • Soru zamirleri: İsimlerin yerini, soru sorarak gösterir.
  • Kim, ne, hangi, kaç, nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar
 • Belgisiz zamirler: İsimlerin yerini, belirsizlik anlamı katarak gösterir.
  • Bir, biri, bir şey, bazı, birkaç, herkes, her şey
 • Edat zamirleri: İsimlerin yerini, edatlarla birlikte kullanarak gösterir.
  • İle, için, karşı, gibi, üzere, doğru, göre, rağmen, dolayı, hakkında, ait, bakiye, dolayısı ile
 • Önerilen zamirler: İsimlerin yerine, bir öneride bulunarak gösterir.
  • Varsın, olsaydı, olsaydı da, keşke, keşke de

Zamirler, cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabilir. Örneğin, bir cümlede özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, zarf tümleci gibi görevlerde kullanılabilir.

Zamirler, Türkçenin önemli bir söz varlığı unsurudur. Doğru ve yerinde kullanıldığında, anlatımımızı daha zengin ve etkili hale getirir.