8. Sınıf LGS İnkılap: Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBhH0bJvQ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nin toprakları işgal edilmeye başlandı. Bu durum, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine başlamasına neden oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin meşruluğunu sağlamak ve milli iradeyi temsil edecek bir meclis oluşturmak amacıyla, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli mücadelenin en önemli kurumları arasında yer alır. Bu meclis, milli mücadelenin yürütülmesi, milli egemenliğin tesis edilmesi ve yeni devletin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Özellikleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Milli egemenlik esasına dayalı bir meclistir.
  • Halk tarafından seçilmiş milletvekillerinden oluşur.
  • Ankara’da toplanır.
  • İlk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasının Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, milli mücadelenin dönüm noktalarından biridir. Bu açılışla birlikte, milli mücadele meşru bir zemine oturmuş ve milli irade hakimiyeti tesis edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasının Sonuçları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının sonuçları şunlardır:

  • Milli mücadele meşru bir zemine oturmuştur.
  • Milli irade hakimiyeti tesis edilmiştir.
  • Milli mücadelenin zaferi için önemli bir adım atılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çalışmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli mücadelenin yürütülmesi, milli egemenliğin tesis edilmesi ve yeni devletin kuruluşunda önemli çalışmalar yürütmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başlıca çalışmaları şunlardır:

  • Milli mücadelenin yürütülmesi için gerekli kanunları çıkarmak
  • Milli egemenliği tesis etmek için çalışmalar yapmak
  • Yeni devletin temellerini oluşturmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli mücadelenin zaferi ile birlikte, yeni devletin temellerini oluşturan kanunları çıkarmış ve yeni devletin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.