8. Sınıf LGS İnkılap: Osmanlı’nın Son Savaşı: 1.Dünya Savaşı

Osmanlı’nın Son Savaşı: 1.Dünya Savaşı – Osmanlı Devleti, 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı’na Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları’nın yanında girdi. Osmanlı Devleti’nin savaşa girme nedenleri şunlardır:

 • Almanların desteğini almak istemesi
 • İngiltere ve Fransa’yı dengelemek istemesi
 • Balkanlardaki topraklarını korumak istemesi

Osmanlı Devleti, savaşın ilk yıllarında bazı başarılar elde etti. Çanakkale Savaşı’nda, Gelibolu Yarımadası’nı İngiliz ve Fransız güçlerinden savundu. Doğu Cephesi’nde, Ruslara karşı başarılı bir direniş gösterdi.

Ancak, savaşın ilerleyen yıllarında Osmanlı Devleti, yenilgilerle karşı karşıya kaldı. 1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu antlaşmayla, Osmanlı Devleti, tüm Avrupa ve Anadolu’daki topraklarını işgale açtı.

 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin sonu oldu. Devlet, savaştan sonra büyük toprak kayıpları yaşadı ve milli mücadele dönemine girdi.
 2. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkileri
 3. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’ne çok ağır bir darbe vurdu. Devlet, savaştan sonra büyük toprak kayıpları yaşadı. Anadolu’nun önemli bir bölümü işgal edildi. Devletin ekonomisi çöktü.
 4. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve sosyal yapısında da önemli değişikliklere yol açtı. Devletin itibarı sarsıldı. Halk arasında milliyetçilik duyguları güçlendi.
 5. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz:
 • Devletin toprakları büyük ölçüde azaldı.
 • Devletin ekonomisi çöktü.
 • Devletin siyasi ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaşandı.
 • Halk arasında milliyetçilik duyguları güçlendi.
 1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
 2. Dünya Savaşı, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Savaşın sonucunda Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısı değişti.
 3. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
 • Osmanlı Devleti yıkıldı.
 • İmparatorluklar yıkıldı.
 • Yeni devletler kuruldu.
 • Yeni ideolojiler ortaya çıktı.
 • Dünya düzeni değişti.