8. Sınıf LGS İnkılap: Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi “Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa” ünitesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan 1914 yılına kadar olan hayatı ve kişiliği ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=EBjjx70CkH8

Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğumu ve Çocukluğu

 • Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur.
 • Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.
 • Mustafa Kemal, Selanik’te Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Askeri Rüştiyesi ve Selanik Askeri İdadisi’nde eğitim görmüştür.
 • Mustafa Kemal, Selanik Askeri İdadisi’nde öğrenciyken, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sorunları fark etmeye başlamıştır.
 • Mustafa Kemal, Selanik’te çeşitli siyasi ve kültürel faaliyetlere katılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği

 • Mustafa Kemal, 1899 yılında Harp Okulu’na girmiştir.
 • Mustafa Kemal, Harp Okulu’nda başarılı bir öğrenci olmuştur.
 • Mustafa Kemal, 1902 yılında Harp Okulu’ndan birincilikle mezun olmuştur.
 • Mustafa Kemal, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun olmuştur.
 • Mustafa Kemal, Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Şam’da 5. Ordu’da görev yapmıştır.
 • Mustafa Kemal, Şam’da iken, Arap milliyetçiliği hareketleriyle yakından ilgilenmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Kariyeri

 • Mustafa Kemal, 1907 yılında 3. Ordu’da görevlendirilmiştir.
 • Mustafa Kemal, 1909 yılında 19. Tümen Komutanı olarak Selanik’e atanmıştır.
 • Mustafa Kemal, Selanik’te iken, 31 Mart Vakası’nı bastırmak için harekete geçmiştir.
 • Mustafa Kemal, 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na katılmıştır.
 • Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda gösterdiği başarılardan dolayı, “Gazilik” unvanı almıştır.
 • Mustafa Kemal, 1912 yılında Balkan Savaşı’na katılmıştır.
 • Mustafa Kemal, Balkan Savaşı’nda gösterdiği başarılardan dolayı, “Kılıçlı Nişan” ile ödüllendirilmiştir.
 • Mustafa Kemal, 1913 yılında 19. Tümen Komutanı olarak tekrar Selanik’e atanmıştır.
 • Mustafa Kemal, 1914 yılında 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, Doğu Cephesi’nde görevlendirilmiştir.

Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Ünitesinin Hedefleri

 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan 1914 yılına kadar olan hayatını ve kişiliğini öğrenmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk ve gençlik yıllarındaki özelliklerinin, onun ileriki yıllarda sergileyeceği liderlik özelliklerinin temelini oluşturduğunu fark etmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kariyerindeki başarılarının, onun liderlik becerilerinin bir göstergesi olduğunu anlamalarını sağlamak.

Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Ünitesinin Öğrenme Ortamları

 • Öğrenciler, ünite konularını, öğretmen anlatımları, sınıf içi etkinlikleri, araştırma ve inceleme çalışmaları, geziler ve müze ziyaretleri gibi çeşitli öğrenme ortamları aracılığıyla öğreneceklerdir.