8. Sınıf LGS İnkılap: Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi “Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur” ünitesinde, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki zorlukları ve bu zorluklar karşısında Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği liderlik becerileri ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=GJddPZIVy-g

Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıldaki Zorlukları

 • Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla girerken, Avrupa’nın yükselişi karşısında zor bir dönemden geçiyordu.
 • Avrupa devletleri, teknolojik ve askeri alandaki üstünlükleri sayesinde, Osmanlı Devleti’nin topraklarını işgal etmeye başlamışlardı.
 • Osmanlı Devleti, bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli reform hareketleri gerçekleştirmeye çalışmış, ancak bu reformlar başarılı olmamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Becerileri

 • Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zorlukları fark eden ve bu zorluklar karşısında çözümler üretmeye çalışan bir liderdi.
 • Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası, cesareti, kararlılığı ve halka olan güveni ile dikkat çekiyordu.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1911 yılında başlayan Trablusgarp Savaşı ve 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları’nda gösterdiği başarılarla, liderlik becerilerini kanıtlamıştır.

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Ünitesinin Hedefleri

 • Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki zorlukları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik becerilerini ve bu becerilerin kaynağını anlamalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarının, onun ileriki yıllarda gerçekleştireceği Kurtuluş Savaşı’ndaki başarılarının bir habercisi olduğunu fark etmelerini sağlamak.

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Ünitesinin Öğrenme Ortamları

 • Öğrenciler, ünite konularını, öğretmen anlatımları, sınıf içi etkinlikleri, araştırma ve inceleme çalışmaları, geziler ve müze ziyaretleri gibi çeşitli öğrenme ortamları aracılığıyla öğreneceklerdir.

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Ünitesinin Önemli Kavramları

 • Buhran
 • Liderlik
 • Cesaret
 • Kararlılık
 • Halka güven

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Ünitesinin Önemli Olayları

 • Trablusgarp Savaşı
 • Balkan Savaşları