8. Sınıf LGS İnkılap: Amasya Görüşmesi ve Misakı Millî

Amasya Görüşmesi ve Misakı Millî

Amasya Görüşmesi

Mustafa Kemal Atatürk, 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya’da yayınladığı Amasya Genelgesi’nde, Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu kongrelerde milli mücadelenin hedefleri ve milli mücadelenin nasıl yürütüleceği belirlenecektir.

Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesi’ni yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılmak üzere Samsun’dan ayrılmıştır. Bu yolculuk sırasında, 27 Haziran 1919 tarihinde Sivas’ta bulunan Rauf Orbay ile Amasya’da görüşmüştür.

Amasya Görüşmesi’nde, Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Orbay, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılmak üzere bir heyetin oluşturulması konusunda görüşmüşlerdir. Bu heyette, Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Refet Paşa yer almıştır.

Misakı Millî

Erzurum ve Sivas kongreleri, milli mücadelenin temel ilkelerini belirlemiştir. Bu kongrelerde alınan kararlar, 28 Ocak 1920 tarihinde Ankara’da toplanan Temsil Heyeti tarafından “Misakı Millî” olarak kabul edilmiştir.

Misakı Millî, milli mücadelenin temel ilkelerini şu şekilde belirlemiştir:

  • Milli egemenlik esas alınmalıdır.
  • Saltanat ve hilafet korunmalıdır.
  • İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı direnmek konusunda yetersiz olduğu belirtilmiştir.
  • Doğu Anadolu’nun işgalden kurtarılması için bir iller kongresi toplanması gerektiği belirtildi.
  • Batı Anadolu’nun işgalden kurtarılması için bir ordu kurulması gerektiği belirtildi.
  • Milli iradeyi temsil edecek bir meclisin toplanmasına karar verildi.

Misakı Millî’nin Önemi

Misakı Millî, milli mücadelenin temel ilkelerini belirlediği için, milli mücadelenin dönüm noktalarından biridir. Bu belgeyle birlikte, milli mücadelenin meşruluğu ve amacı tüm dünyaya duyurulmuştur.

Amasya Görüşmesi ve Misakı Millî’nin Sonuçları

Amasya Görüşmesi ve Misakı Millî’nin sonuçları şunlardır:

  • Milli mücadelenin temel ilkelerinin belirlenmesi
  • Milli mücadelenin meşruluğunun tüm dünyaya duyurulması
  • Milli mücadelenin zaferi için ilk önemli adım atılması