8. Sınıf LGS İnkılap: Adım Adım Liderliğe

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi “Adım Adım Liderliğe” ünitesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1914-1919 yılları arasındaki hayatı ve faaliyetleri ele alınır.

https://www.youtube.com/watch?v=3SKo9wJ3Ue4

1.Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk

 • Mustafa Kemal Atatürk, 1914 yılında 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, Doğu Cephesi’nde görevlendirilmiştir.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Cephesi’nde gösterdiği başarılardan dolayı, 1915 yılında “Mirliva” rütbesine terfi etmiştir.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1916 yılında Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği başarılardan dolayı, “Paşa” rütbesine terfi etmiştir.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1917 yılında Edirne’nin kurtarılmasında önemli rol oynamıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1918 yılında Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’ndan istifa etmiştir.

Kuva-yı Milliye Hareketinin Başlaması

 • Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak için çalışmalara başlamıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında Samsun’a çıkmıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’da vatanın kurtuluşu için bir mücadele başlatmıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamıştır.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi’nde, Doğu Anadolu’nun işgalden kurtarılması için bir karar alınmıştır.

Adım Adım Liderliğe Ünitesinin Hedefleri

 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1914-1919 yılları arasındaki hayatını ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için yaptığı çalışmaların önemini anlamalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik özelliklerinin, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynadığını fark etmelerini sağlamak.

Adım Adım Liderliğe Ünitesinin Öğrenme Ortamları

 • Öğrenciler, ünite konularını, öğretmen anlatımları, sınıf içi etkinlikleri, araştırma ve inceleme çalışmaları, geziler ve müze ziyaretleri gibi çeşitli öğrenme ortamları aracılığıyla öğreneceklerdir.

Adım Adım Liderliğe Ünitesinin Önemli Kavramları

  1. Dünya Savaşı
 • Mondros Mütarekesi
 • Kuva-yı Milliye Hareketi
 • Sivas Kongresi
 • Erzurum Kongresi

Adım Adım Liderliğe Ünitesinin Önemli Olayları

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün 1914 yılında Doğu Cephesi’ne atanması
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki başarıları
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’nin kurtarılmasında oynadığı rol
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkması
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını sağlaması
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresi’nde Doğu Anadolu’nun işgalden kurtarılması için bir karar alınması