7. Sınıf Fen Bilimleri: Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi “Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar” ünitesi, mitoz ve mayoz bölünmenin tanımını, mitoz ve mayoz bölünmenin aşamalarını, mitoz ve mayoz bölünmenin benzerliklerini ve farklılıklarını kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=SoEY4vCQkFM

Mitoz Bölünme

Bir canlı hücrenin kendini eşlemesi ve iki yeni canlı hücre oluşturması olayına mitoz bölünme denir. Mitoz bölünme, eşeysiz üreme ile çoğalan canlılarda görülür.

Mayoz Bölünme

Canlı hücrelerin kromozom sayısını yarıya indirerek yeni hücreler oluşturması olayına mayoz bölünme denir. Mayoz bölünme, eşeyli üreme ile çoğalan canlılarda görülür.

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Aşamaları

Mitoz bölünme, dört aşamada gerçekleşir:

 • Profaz: Kromozomlar kalınlaşır ve kısalır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
 • Metafaz: Kromozomlar hücrenin ekvatoruna dizilir.
 • Anafaz: Kromozomlar iğ iplikleri ile ikiye ayrılır ve hücrenin karşı kutuplarına çekilir.
 • Telofaz: Kromozomlar çözülür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur.

Mayoz bölünme, iki aşamada gerçekleşir:

 • Mayoz I: Eşeyli üreme hücrelerinde kromozom sayısını yarıya indiren bölünmedir.
  • Profaz I: Kromozomlar kalınlaşır ve kısalır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. Homolog kromozomlar eşleşir.
  • Metafaz I: Eşleşmiş homolog kromozomlar hücrenin ekvatoruna dizilir.
  • Anafaz I: Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır ve hücrenin karşı kutuplarına çekilir.
  • Telofaz I: Kromozomlar çözülür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur.
 • Mayoz II: Mayoz I’den sonra oluşan hücrelerin kromozom sayısını yarıya indiren bölünmedir.
  • Profaz II: Kromozomlar kalınlaşır ve kısalır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
  • Metafaz II: Kromozomlar hücrenin ekvatoruna dizilir.
  • Anafaz II: Kromozomlar iğ iplikleri ile ikiye ayrılır ve hücrenin karşı kutuplarına çekilir.
  • Telofaz II: Kromozomlar çözülür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur.

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Benzerlikleri

Mitoz ve mayoz bölünme, her ikisinde de hücrenin kendini eşlemesi ve iki yeni hücre oluşması olayıdır.

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Farklılıkları

Mitoz ve mayoz bölünme, kromozom sayısı, bölünme sayısı, bölünme süresi ve bölünmenin amacı bakımından farklılık gösterir.

Özellik Mitoz Mayoz
Kromozom sayısı Bölünme sonunda aynı kalır. Bölünme sonunda yarıya iner.
Bölünme sayısı Bir defadır. İki defadır.
Bölünme süresi Kısa sürer. Uzun sürer.
Bölünmenin amacı Eşeysiz üreme ile çoğalma. Eşeyli üreme ile çoğalma.

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Önemi

Mitoz bölünme, canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesi gibi süreçlerde önemli rol oynar. Mayoz bölünme, eşeyli üreme ile çoğalan canlılarda sperm ve yumurta hücrelerinin oluşmasını sağlar.