7. Sınıf Fen Bilimleri: Elektrik Devreleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Elektrik Devreleri

 

Elektrik Devreleri

Elektrik Devresi Nedir?

Elektrik devresi, içinden elektrik akımının geçtiği kapalı bir yoldur. Elektrik devreleri, elektrik enerjisini, ışık, ses, hareket gibi başka enerjilere dönüştürmek veya elektrik enerjisini ileterek başka yerlerde kullanmak için kullanılır.

Elektrik Devresinin Elemanları

Elektrik devresinin temel elemanları şunlardır:

 • Kaynak: Elektrik enerjisini üreten elemandır. Pil, akü ve jeneratör elektrik kaynağı olarak kullanılabilir.
 • Yükü: Elektrik enerjisini kullanan elemandır. Ampul, motor, lamba ve ısıtıcı gibi cihazlar yük olarak kullanılabilir.
 • Diyot: Elektrik akımının sadece tek bir yönde akmasını sağlayan elemandır.
 • Kondansatör: Elektrik enerjisini depolayan elemandır.
 • Direnç: Elektrik akımının geçişine engel olan elemandır.
 • Anahtar: Elektrik devresinin açık veya kapalı olmasını sağlayan elemandır.

Elektrik Devrelerinin Çeşitleri

Elektrik devreleri, bağlantı şekillerine göre seri, paralel ve seri-paralel devreler olarak üçe ayrılır.

Seri Devre

Seri devrede, devre elemanları birbiri ardına bağlanır. Seri devrede, devrenin her bir elemanı üzerinden aynı miktarda elektrik akımı geçer.

Paralel Devre

Paralel devrede, devre elemanları aynı noktadan birleşir. Paralel devrede, devrenin her bir elemanı üzerinden farklı miktarda elektrik akımı geçer.

Seri-Paralel Devre

Seri-paralel devrede, devre elemanları hem seri hem de paralel bağlanabilir.

Elektrik Devrelerinin Sınıflandırılması

Elektrik devreleri, kullanım alanlarına göre de sınıflandırılabilir.

 • Elektrik aydınlatma devreleri: Ampul, lamba ve aydınlatma armatürleri gibi cihazları çalıştırmak için kullanılan devrelerdir.
 • Elektrik motor devreleri: Motorları çalıştırmak için kullanılan devrelerdir.
 • Elektrik ses devreleri: Hoparlör, mikrofon ve amfi gibi cihazları çalıştırmak için kullanılan devrelerdir.
 • Elektrik kontrol devreleri: Işık, ses ve hareket gibi olayları kontrol etmek için kullanılan devrelerdir.

Elektrik Devrelerinin Güvenliği

Elektrik devreleri, elektrik çarpması ve yangın gibi tehlikelere neden olabilir. Bu nedenle, elektrik devreleri kurarken ve kullanırken dikkatli olmak gerekir. Elektrik devreleri kurarken ve kullanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • Elektrik devrelerine çıplak elle dokunulmamalıdır.
 • Elektrik devreleri, nemli ortamlarda kurulmamalıdır.
 • Elektrik devreleri, açıkta bırakılmamalıdır.
 • Elektrik devreleri, çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Elektrik devreleri, günlük yaşamımızda ve endüstride birçok alanda kullanılır. Elektrik devreleri sayesinde, ışık, ses, hareket gibi enerjiler elde edilir ve kullanılır.