7. Sınıf Fen Bilimleri: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

https://www.youtube.com/watch?v=pBcnRo6_z_0

 

Bitki ve hayvanlar, canlılar aleminin iki önemli üyesidir. Bitkiler ve hayvanlar, üreme, büyüme ve gelişme gibi yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için benzer organlara ve yapılara sahiptir.

Bitkilerde Üreme

Bitkiler, eşeyli veya eşeysiz olarak ürerler. Eşeyli üremede, bir erkek ve bir dişi üreme hücresi birleşerek zigot oluşturur. Zigot, embriyoya ve daha sonra yeni bir bitkiye dönüşür. Eşeysiz üremede, yeni bir bitki, bir ebeveynin parçasından gelişir.

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde eşeyli üremede, erkek ve dişi üreme hücreleri, döllenerek zigot oluşturur. Zigot, embriyoya ve daha sonra yeni bir bitkiye dönüşür.

Bitkilerde Eşeysiz Üreme

Bitkilerde eşeysiz üremede, yeni bir bitki, bir ebeveynin parçasından gelişir. Bitkilerde eşeysiz üremenin birçok farklı şekli vardır.

Büyüme ve Gelişme

Bitkiler ve hayvanlar, büyüme ve gelişme gösterirler. Büyüme, canlının boyutlarının artması ve ağırlığının artmasıdır. Gelişme, canlının yapısında ve işlevlerinde meydana gelen değişikliklerdir.

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Bitkiler, büyüme ve gelişme gösterirler. Bitkilerin büyümesi, hücre bölünmesi ile gerçekleşir. Bitkilerin gelişimi, kök, gövde ve yaprak gibi organların ve sistemlerin gelişmesi ile gerçekleşir.

Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme

Hayvanlar, büyüme ve gelişme gösterirler. Hayvanların büyümesi, hücre bölünmesi ile gerçekleşir. Hayvanların gelişimi, iskelet, kas ve sinir sistemi gibi organların ve sistemlerin gelişmesi ile gerçekleşir.

Büyüme ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Büyüme ve gelişmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler, besin, su, ışık, sıcaklık ve oksijen gibi çevresel faktörleri ve genetik faktörleri içerir.

Besin, Su, Işık, Sıcaklık ve Oksijen

Besin, su, ışık, sıcaklık ve oksijen, büyüme ve gelişme için gerekli olan temel maddelerdir. Besin, büyüme ve gelişme için gerekli olan enerjiyi sağlar. Su, hücrelerin büyümesi ve işlev görmesi için gereklidir. Işık, fotosentez için gereklidir. Sıcaklık, hücrelerin büyümesi ve işlev görmesi için uygun bir sıcaklık sağlar. Oksijen, hücrelerin solunum yapması için gereklidir.

Genetik Faktörler

Genetik faktörler, büyüme ve gelişmeyi etkiler. Bazı genetik faktörler, büyüme ve gelişmeyi desteklerken, bazı genetik faktörler büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

Büyüme ve Gelişimin Önemi

Büyüme ve gelişme, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için gereklidir. Büyüme ve gelişme sayesinde, canlılar boyutlarını ve ağırlıklarını artırırlar. Büyüme ve gelişme sayesinde, canlılar organlarını ve sistemlerini geliştirirler. Büyüme ve gelişme sayesinde, canlılar çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlarlar.