Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf 4. Ünite: Kur’an ve İnsan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması Kur’an ve peygamberdir. Bu ünitede insanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleri ele alınmaktadır. Öğrencilerin; insanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özelliklerini sentezlemeleri, Kur’an-ı Kerim’in rehberliğini özetlemeleri ve Hz. Lokman’ın öğütlerini kendi hayatına yansıtmaları amaçlanmaktadır. Ayetelkürsi’yi ve bu ayetin anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

4. ÜNİTE: KUR’AN VE İNSAN

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.8.4.1
İnsanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özelliklerini sistematik olarak (E3.7) sentezlemeleri için öğrencilere sorular yöneltilir. Ayet ve hadislerden yararlanılarak insanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleri belirlenir. Bu özellikler arasında ilişki kurularak insanda iyi ve kötü tarafların bulunduğu açıklanır. Öğrencilerin insanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleri hakkında özgün bir bütün oluşturarak güzel özellikleri kendi hayatında uygulaması sağlanır. Öğrenciler; insanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleriyle ilgili elde ettikleri bilgileri öğretmenleriyle birlikte değerlendirerek doğrular ve afiş, broşür, pano, duvar gazetesi gibi yollarla kaydeder (OB1).

DKAB.8.4.2
Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in rehberliğini odaklanarak (E3.2) özetlemeleri için İslam’ın ana kaynaklarının Kur’an-ı Kerim ve sünnet olduğu hakkında çözümleme yapılır. Öğrencilere “Kur’an-ı Kerim’de yer alan konular hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilerek Kur’an’ın ana konuları inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar olarak sınıflandırılır. Bu konular ekseninde öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in rehberliğini fark etmeleri ve elde ettikleri bilgileri kendi cümleleriyle yorumlamaları sağlanır. Böylece öğrencilerin ölçülü ve dengeli olmaları (D1.3), insana ve topluma değer vermeleri (D5.1) ve görev bilincine sahip olmaları (D16.3) beklenir.

DKAB.8.4.3
Öğrencilerin Hz. Lokman’ın öğütlerini kendi hayatlarına yansıtması için Lokman suresi, 12¬19. ayetlerde tavsiye edilen davranışlar listelenir ve bu davranışları gözden geçirmeleri istenir. Öğrencilerin Hz. Lokman’ın öğütleri hakkında çıkarımda bulunmaları sağlanır. Böylece öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’in insanlara örnek olması ve doğru yolu göstermesi bağlamında Hz. Lokman’ın öğütlerini değerlendirir ve bu öğütleri davranışlarına yansıtmaları hedeflenir (SDB1.3).

DKAB.8.4.4
Öğrencilere “Ayetelkürsi hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Ayetelkürsi’nin anlamı, içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Ayetelkürsi’nin doğru telaffuzunu öğretmek için öğrencilerin genel ağ araçlarını tanımaları ve kullanmaları sağlanır. Ayetelkürsi’yi dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) ayetin doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu ayeti kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Ayetin anlamı incelenir. Ayetin anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak ayet değerlendirilebilir. Öğrencilerin ayetin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Ayetelkürsi’nin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

FARKLILAŞTIRMA
Zenginleştirme
Öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in ana konuları hakkında infografik hazırlaması istenebilir.
Ünitede öğrenilen konular bağlamında “Kur’an’ı Tanıyalım” bülteni veya panosu hazırlanabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.8.4.1. İnsanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özelliklerini sentezleyebilme
a) İnsanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özelliklerini öğretmen rehberliğinde belirler.
b) İnsanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleri arasında ilişki kurar.
c) İnsanın Kur’an-ı Kerim’de anlatılan özellikleri hakkında özgün bir bütün oluşturur.

DKAB.8.4.2. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğini özetleyebilme
a) İnsanlığa rehber olarak Kur’an-ı Kerim’in dindeki yeri hakkında çözümleme yapar.
b) İnsanlığa rehber olarak Kur’an-ı Kerim’in ana konularını sınıflandırır.
c) Kur’an-ı Kerim’in rehberliğini kendi cümleleriyle anlatır.

DKAB.8.4.3. Hz. Lokman’ın öğütlerini kendi hayatına yansıtabilme
a) Lokman suresi, 12-19. ayetlerde tavsiye edilen davranışları gözden geçirir.
b) Hz. Lokman’ın öğütleri hakkında çıkarım yapar.
c) Hz. Lokman’ın öğütlerini Kur’an-ı Kerim’in insanlara örnek olması ve doğru yolu göstermesi bağlamında değerlendirir.

DKAB.8.4.4. Ayetelkürsi’yi ve bu ayetin anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Ayetelkürsi’yi ve bu ayetin anlamını okur.
b) Ayetelkürsi’nin anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Ayetelkürsi’nin anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Özellikleri Kur’an-ı Kerim’in Rehberliği Hz. Lokman’dan Öğütler Bir Ayet Öğreniyorum: Ayetelkürsi

Anahtar Kavramlar muamelat, sünnet, hidayet

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr